Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Yemek Sodası Formülü

Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak bilinmektedir. Kabartma tozunun içeriğinde bulunan ana madde sodyum bikarbonattır ve ye...

Permanganat Formülü

Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe renginde olan bu çözelti oldukça güçlü bir yükseltgendir. KMnO4 formülü ile bilinen permanganat...

Basınç Kuvveti Formülü

Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir.Basıncın formülüBasınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (Metrekare) (M2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basınç ku...

Nişasta Formülü

Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kâğıt ve tekstil imalatında kullanılmaktadır. Tahıllardan elde edilmektedir. Öğütüldüğünde un biçimini almaktad...

İş Formülü

İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması ya da yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda uygulanmaz ise bilim bunu iş olarak kabul etmez. Kolileri od...

Diyoptri Formülü

Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın ya da bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi olursa, diyoptrisi 1/f şeklinde olur. Bu değer mercek tipine göre değişebilmektedir. Mercek ince ken...

Şap Formülü

Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4) subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+'dır. Me+3=Al+3, Fe+3, Ga+3, In+3, Cr+3, V+3 şeklinde ifade edilir. Şap formülü KAI(SO4...

Kütle Formülü

Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmasıdır. Örneğin; Ayşe Ankara'da tartıldığında, tartı 60 kg'ı göstersin. Ayşe'nin kütlesi, İzmir...

Manganat Formülü

Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan ya da Manganez olan elementi ile atom numarası 8 olan, sembolü O olan 4 tane oksijen atomunun birleş...

İtme Formülü

İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir.İtme formülüİtme= net kuvvet x zamanİtme: I (N. ...

Kromat Formülü

Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrılmaktadır. Suyu oldukça seven bu bileşik bünyesine 14-16 adet su almaktadır. Sulu halde olan ...

Nitrür Formülü

Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik ((NH4)+1 yani amonyum) oluşturabilme özelliğine sahip bir anyondur.Nitrür B...

Vida Formülü

Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik ya da konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış olan oluktur diyebiliriz. Bu eğrisel oluklar silindir parça içerisine ya da dışına açılabilmektedir. Silindir içine açılan vidalara somun vidalar, silindir vida dışına açılabilen vidalara cıv...

Açısal Momentum Formülü

Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismin hızına bağlıdır. Açısal momentum bir vektör birimi olmasının yanı sıra cisimlerin berlirlenmiş eksenler üstünde sahip olduğu dönüş hızı ve dönüş eylemsizliğini tanımlar.Bir sist...

Fosfit Formülü

Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin birçok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki köklerine dayanıklılık veren fosfit özellikle bitkilerde mantarsal hastalıkların oluşmasını engellemektedir. Fosfit bitkiler tarafından kolayca emilen bir değerdir. Özellikle bitki köklerine ve topr...

Nişadır Formülü

Nişadır Formülü, Nişadıramonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek oranda çözünen bir tuzdur. Amonyum klorür çözeltileri hafif asidiktir. Bazı tür meyan ballarında bir aroma maddesi olarak kullanılır. Mineral halinde bazı volkan bacalarının etrafında da bu...

Sirke Ruhu Formülü

Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asidin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Sirke ruhu formülünde bulunan kimyasal nedeniyle kolay bulunan, üretimi kolay ve ucuz olan kimyasal bir yapıdır. Ülkemizde yaygınlığı son dönemlerde artış göstermekte, insanlar tarafından çok faz...

Ağırlık Hesaplama Formülü

Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazım. Kütleyi hesaplayabilmek içinde özkütlesini ve hacmini bilmemiz lazım. Özkütle ve hacmi bilinen maddenin önce kütlesini hesaplar, ardından ağırlığını hesaplamak için ağırlık hesaplama form...

Damga Vergisi Hesaplama Formülü

Damga vergisi hesaplama formülü, Temel olarak matematikteki yüzde alma formülüne dayanmaktadır. Ülkemizde damga vergisi hesaplama işlemleri 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre yapılmaktadır. Damga vergisi hesaplanırken maktu vergiler üzerinden bir işlem yapılmaz. Maktu damga vergisinin miktarı işlem başına aynı olup ayrıca bir tutar üzer...

Frekans Formülü

Frekans formülü, frekans SI birimine göre Hertz yani Hz. İle gösterilir. Bir olayın zaman içerisinde genel olarak 1 saniyelik süreyle kaç kez tekrarlandığının ölçümüne frekans denir. 1 Hz. Bir saniyede tekrarlanan bir frekanstır. Bu saniyelik birim 's' sembolü ile gösterilir. Frekansı bulmak için olayın kaç kez tekrarlandığı sayılır ve zaman...

Üre Formülü

Üre Formülü: organik bir bileşik olup Latince adı Urea Pura'dır, Üre Formülü H2N-CO-NH2'dir. Aynı zamanda karbamid olarak da bilinir. Üre ilk defa 1773 yılında rouelle tarafından idrarda bulunmuştur. 1821 yılında prontl tarafından idrardan ayrışımı yapılan üre, 1828'de ilk olarak woehler amonyak ve siyanik asitten sentez yoluyla üretm...

Olasılık Formülleri

Olasılık Formülleri, Matematiksel olarak olasılık, bir olayın gerçekleşme ya da gerçekleşmeme olasılığının yüzdesel olarak gösterilmesidir. Herhangi bir olayın gerçekleşme ya gerçekleşmeme olasılığı O(A) ya da P(A) şeklinde gösterilir. Buradan yola çıkarak aynı olayın olma olasılığı; istenilen sonucun eleman sayısının tüm sonuçların eleman s...

Azot Formülü

Azot Formülü, Azot dünyadaki en önemli elementlerden biri olup havanın sıvılaştırılıp ayrıştırılması ile elde edilir. Sıvı ya da gaz şeklinde ticari olarak satılan bir elementtir. Sıvı halde bulunan azot vakum ve perlit malzemeleri ile yalıtılmış olan özel tanklar içerisinde depolanır. Gaz halindeki azot formülü ise basınca dayanıklı boru ha...

Devirli Ondalık Sayılar Formülü

Devirli Ondalık Sayılar Formülü, İki tam sayının birbirine oranı şeklinde ifade edilen sayıların oluşturduğu kümeye rasyonel sayı adı verilir. Örneğin a/b bir rasyonel sayıdır. Rakamsal değeri sıfırdan büyük ya da küçük olan rasyonel sayılar; tam sayılarda olduğu gibi pozitif ve negatif olarak adlandırılır.Bir rasyonel sa...

Glikol Formülü

Glikol Formülü;  Glikol aseton, su ve alkol ile karıştırılarak elde edilen eterde hiçbir şekilde çözünme olmayan tatlı, renksiz ve viskoz bir alkoldür. Glikozun donma noktası eksi on üç derece kaynama noktası ise tam yüz doksan sekiz derecedir. Glikolun donma noktasının kaynama noktasına göre daha düşük olması glikolün özelliğini artıra...

Bikarbonat Formülü

Bikarbonat formülü, NaHCO3 iyonuyla gösterilen, rengi beyaz ve katı yapıya sahip bir maddedir. Bikorbanat formülü suda kolay çözünen bir yapıya sahiptir. Su da çözündüğünde berrak, renksiz bir sıvı ortaya çıkar. Bu renksiz sıvı kokusuz ve beyaz kristaller haline gelir. Bikorbanat formülününantiasit özelliği vardır. Sodyum ...

Newton Formülü

Newton formülü; yer çekimi Isaac Newton tarafından keşfedilmiştir. Isaac Newton dinlenmek için oturduğu bir ağacın altında aniden kafasına bir elma düşmesiyle yer çekimini ilişkilendirmiştir. Newton bu sayede yer yüzündeki bütün cisimleri dünyanın kendi merkezine çektiğini iddia etmiştir. Newton mekanik biliminin temellerini atan bir bilim a...

Protein Formülü

Protein Formülü, Aminoasitlerden oluşmaktadır. Protein, aminoasitlerin zincirler halinde birbirleriyle bağlanması sonucu oluşur. Proteinler canlı vücudunun yapı taşıdır. Vücutta, proteinler karbonhidrat ve yağlardan sonra sindirimde kullanılırlar. En son sindirilen proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar. Her proteinin kendisine has bi...

Dayanıklılık Formülü

Dayanıklılık formülü, cisimlerin kendisine uygulanan kuvvete gösterdiği direnç dayanıklılık olarak tanımlanır. Katı cisimlere sahip oldukları dayanma sınırının üzerinde kuvvet uygulanırsa ve bu devamlılık arz ederse deforme olma, kopma, bükülme, eğilme gibi tepkiler ortaya çıkar. Katı cismin dayanıklılık sınırı belli bir formülle hesap edili...

10 Sınıf Fizik Formülleri

10 Sınıf Fizik Formülleri, Orta öğretim 10. Sınıfında işlenen fizik derslerine ilişkin konuların temel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu özellikler oldukça çeşitlidir. Fizik formülleri bazı prensipler ve bazı kurallar çerçevesinde kullanılmaktadır. Bunlar:Katı Basıncı: Katı cisimlere uygulanan kuvveti aynı yöne ve doğrult...

Oksalat Formülü

Oksalat formülü, kimya alanında oksalat C204-2 olarak formül edilmiştir. Oksalat formülü tuzların asitli haline verilen isimdir. Oksalat asit ile birleşmesi sonucunda kalsiyum tuzları meydana gelir. Vücutta yer alan oksalat tuzları idrar ile vücuttan dışarı atılır. Ancak idrar yolunda taş oluşumuna sebebiyet verdiği de belirtilmektedir. O...

Fizik Atış Formülleri

Fizik Atış Formülleri:  Fizik biliminde   atış problemlerini çözmek istiyorsak önce atış hareketinin türünü belirlememiz gerekmektedir. Bu durumu şöyle hayal edelim bir taşı yatay, serbest düşme ve aşağıdan yukarıya doğru atabiliriz veya aşağıya doğru atabiliriz ve her durumda farklı formüller kullanmamız gerekir.   ...

Faktöriyel Formülleri

Faktöriyel Formülleri, Faktörüyel 1'den başlayarak (N) olarak belirtilen sonsuz doğal sayıların çarpımıdır. Bu işlem n faktöriyel olarak ifade edilir ve n! şelinde gösterilir.N!=n. (N-1)! veya n!=n (N-1). (N-2)! veya n!=1.2.3.4. N şeklinde yazılabilir.4!=4.3.2.1=24 olarak hesaplanır.Faktöriyel Formülle...

Çamaşır Sodası Formülü

Çamaşır Sodası Formülü, Eskiler bilirler çok değil aslında yaklaşık on beş yıl kadar öncesine gittiğinizde annelerimiz, ninelerimiz çamaşırlarını çamaşır sodasıyla yıkarlardı. Tabi öyle herkesin evinde çamaşır makinesi de yok olanlar çok şanslı olmayanlarsa çamaşırlarını beyazlatmak amacıyla bir güzel kaynatır, sonra da çamaşır sodasına bast...

Katı Cisimler Formülleri

Katı Cisimler Formülleri, matematikte katı cisimler, en genel tanımı ile belli bir hacme sahip olan şekillerden oluşur. Herhangi bir şekilde hacim olabilmesi için o şeklin eninin, boyunun ve bir derinliğinin olması gerekir. Anlaşılması oldukça zor görünen ve üç boyutlu olan katı cisimleri anlamak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. ...

Alüminyum Karbonat Formülü

Alüminyum Karbonat Formülü: Karbonat molekülü 1C ve 30 atomundan oluşmaktadır. Kimyasal formülü: NH4-2CO3'dür. Alüminyum karbonat formülü bileşiklerin yapılmasını element bileşikler sağlar, elementi yapan aynı değerdeki element atomları arasındaki kimyasal bileşim yok olur. Element atomları bu nedenden dolayı birbirinden ayrılır....

Momentum Formülü

Momentum Formülü; Momentum; hareket haliden olan bir cismin kütlesi ile hızının çarpımına denir. Vektörel bir büyüklüktür. Sembolü P harfidir.Momentum FormülüP: Momentum (Kg. M/s)M: Cismin kütlesi (Kilogram) (Kg)V: Cismin hızı (Metre/saniye) (M/s)P= m. V ifadesi ile he...

Azot Dioksit Formülü

Azot Dioksit Formülü, azot dioksit NO2 olarak ifade edilir. Azot dioksit çok zehirli bir gaz olup kırmızı kahverengimsi bir rengi vardır. Keskin bir kokusundan dolayı solunulduğunda şiddetli bir öksürüğe neden olur. Suda çok iyi çözünür. Azot dioksit formülü bir azot (N) atomunun iki oksijen (O) atomunun birleşmesi ile oluşmuştur. Azot dioks...

Kök Bulma Formülü

Kök Bulma Formülleri; Negatif olmayan bir x sayısının karekökünü bulma işleminin gösterimi √ x şeklinde olur. Karekök, bir sayının kendisi ile çarpılması sonucu yani karesi, negatif olmayan gerçel bir sayıyı ifade eder.Örnek; √16=4 olur. Çünkü 4 x 4= 16 yani 4'ün karesi olur.

10 Sınıf Matematik Formülleri

10 Sınıf Matematik Formülleri, 10 Sınıf matematik formüllerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır. 10 Sınıf matematik konuları; veri, sayma ve olasılık, fonksiyonlarda işlemler ve uygulamaları, ikinci derece denklemler ve fonksiyonlar, polinomlar, analitik geometri, dörtgenler, çokgenler, çember ve daire, geometrik cisimler gibi konulardı...

Gliserin Formülü

Gliserin formülü açık olarak C3H8O3'dür. Gliserinin diğer adı gliserol olarak adlandırılır. Sıvı halde bulunur ve polar organik bir alkoldür. Tadı hafif tatlı halde, insan vücuduna zehirleyici etki etmeyen bir sıvıdır. Su ile alkol ile karışabilir ama aseton içerisinde çözülür. İki çeşit gliserin vardır. Tıbbi olanı şeker hastalığı için...

Asetilen Formülü

Asetilen Formülü: asetilen Alkin grubunun ilk ve basit bir üyesi olarak hidrokarbon gazdır. Asetilen formülü; C2H2HC=CH'dir. Asetilenin molekül ağırlığı: 26.02'dir. Molekül dağılımında %7,75'i H2 ve %92,25'i karbon şeklindedir. Saf halde etere benzer güzel kokulu olan asetilen, karışımlı olduğunda bilhassa içerdiğinde bulunan fosfin dolayısı...

Sabun Formülü

Sabun formülü, yağ asitlerinin suda çözünen sodyum ve de potasyum tuzlarından oluşmaktadır. Sabunlar, katı ve sıvı yağların veya onların yağ asitlerinin, kimyasal olarak etkili bir alkali ile etkileşim sayesinde oluşur. Sabunun formülü, CH3-(CH2) n-COONa, sodyum stearat (C17H35COO-Na+) gibi bir sabun nonpolar uç ve polar uç içeri...

Dik Yamuk Alan Formülü

Dik yamuk alan formülü, dik yamuğun adından da anlaşıldığı gibi tabana inen yan kenarlarından birinin dik olması sebebiyle özel olarak dik yamuk olarak adlandırılır. Dik yamuğun dik kenarlarına ait yükseklikler her zaman 90 derecedir. Bu yüzden diğer iki açısının toplamı her zaman 180 derecedir. Dik yamuk alan formülü, sırası ile alt ...

Öz Isı Formülü

Öz Isı Formülü; öz ısı bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken enerjidir. Öz ısı c harfi ile gösterilir. Diğer isimleri özgül ısı veya ısınma ısısıdır. Öz ısı maddenin fiziksel yapısına, basıncına ve sıcaklığına göre değişir. Öz ısı değeri genellikle sabit bir değerdir, değişken değildir. Öz ısı maddeler için ...

Asetat Formülü

Asetat formülü: Zayıf asit özelliği gösteren batıcı bir sıvıdır. Genellikle çözeltilerin içinde bulunan, negatif iyon ya da anyondur. Asetat formülü: CH3COOH'dir. Su, alkol, eter, gliserin gibi maddelerle karışır fakat karbon sülfürde çözülmez. Asetik asidin tuzu veya esteridir. Saf asetik asit dikkatli kullanılmalıdır. Karbonat, oksi...

Harris Benedict Formülü

Harris Benedict formülü, tBu formül temel metabolik hızını ve günlük kilo kalori gereksinimlerini tahmin etmeye yarar. Bireyin temel metabolik hızının tahmini değeri, kişinin etkinlik düzeyine karşılık gelen bir sayı ile çarpılır. Harris-Benedict formülü sayesinde kişi alması ya da vermesi gereken kilo ve kaloriyi hesaplayabilir....

Etilen Formülü

Etilen Formülü, Etilen (Eten), ilk defa Hollandalı dört kimyacı 1795'te tarafından bulundu. Etilen, hafifçe tatlı, ancak rengi olmayan, alken sınıfında bir gazdır. Kimyada etilen formülü C2H4‘ dür. Etilen -140 derecede sıvı, -169 derecede ise katı halinde olur. Bununla beraber etilen; 0 derecede ve 225 cm3 litre bir suda erir. Ateşte ...

Isı Formülü

Isı Formülü, Isı bir cismin sıcaklığının artmasına, genişlemesine, erimesine, buharlaşmasına sebep olan enerjidir. Isı sıcaklık farkı nedeniyle oluşur. Isı geçiş durumlarında dahi belirlenebilen bir enerjidir. Isı moleküllerin hareketlerini ve etkileşimlerini ortaya çıkarır. Isının birimi joule'dür. Isı termodinamiğin ve istatistiksel mekani...

Manyetik Alan Formülü

Manyetik Alan Formülü, Demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri çekme özelliği gösteren metallere mıknatıs denilir. Mıknatıslar iki çeşittir. Bunlar doğal ve yapay mıknatıslardır. Doğal mıknatıs, demirin (Fe) oksijenle (O2) oluşturduğu Fe3 O4 bileşiğini meydana getirir. Yapay mıknatıslar ise demir, nikel, kobalt gibi malzemelerin alaşımlar...

Çizgisel Hız Formülü

Çizgisel Hız Formülü; Düzgün Dairesel Hareket, sabit bir kuvvetin etkisi altında, bir çemberin üstünde süratin değişmediği hareket şeklidir.Periyot; düzgün dairesel harekette bir tam dolanım yapmak için geçen zamandır. Sembolü T harfidir. Birimi ise saniyedir. (S)Frekans; düzgün dairesel hareket y...

Çarpanlara Ayırma Formülleri

Çarpanlara ayırma formülleri, İfadelerin aynı cinsten çarpanları şeklinde yazılmasını kolaylaştıran birtakım yöntemlerdir.  bu yöntemler belirli formüller ile gösterilir. Ortak Çarpan Parantezine Alarak Çarpanlara Ayırma Yöntemi: İfadede verilen her terimde ortak bir çarpan bulunuyor ise ifade aynı ortak ...

Alçı Taşı Formülü

Alçı taşı formülü, Doğal olarak oluşan aynı zamanda kalsiyum bileşimi kalsiyum sülfat olan bir mineraldir. Bileşiminde iki molekül kristal suyu bulunuyorsa alçı taşının bu türüne jips denir.Alçı taşı kimyasal formülüAlçı taşı formülü (CaSO4+2 H2O) olarak tanımlanır. Sedimente...

Tek Sayıların Toplamı Formülü

Tek Sayıların Toplamı Formülü; Matematik insanların yaşamlarını kolaylaştıran pratik bilgileri yapısında bulundurmaktadır. Rakamların zaman içerisinde sembolize ve formulize edilmesi sonrasında birçok işlem kolaylıkla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle ÖSS, LYS ve YGS gibi sınavlarda bu formüllerin kullanılması kişinin eğitim hayatını ...

Kombinasyon Formülü

Kombinasyon Formülü, Kombinasyon, bir nesne grubu içerisinden, aralarındaki sıraya gözetmeksizin yapılan seçimlerdir. Kombinasyon C harfi ile gösterilir. Formül olarak ise C (N, r) şeklinde gösterilir.Kombinasyon formüllerinde genellikle örnek olarak iskambil kartı destesinden herhangi bir kart seçilmesi kullanılır.<...

Siyanür Formülü

Siyanür Formülü, siyanür oldukça zehirli bir bileşiktir. Metal tuzlarından gelen siyanür endüstri alanında kuru halde olan karbonlar üstünden amonyak (NH3) ile CO gazlarından elde edilmektedir. Siyanür ayrıca hidrosiyanik asitten de elde edilir. Çeşitli birçok kimyasal madde karışımı ile elde edilen siyanür ve siyanür bileşikleri aynı zamand...

Arap Sabunu Formülü

Arap Sabunu Formülü, çeşitli bitkisel ve hayvansal yağ asitlerinin birleşme ile meydana gelmektedir. Üretiminde sodyum, potasyum hidroksit kullanılır. İnsan tarihi kadar eski olan Arap sabunu insanlara temizlik ve hijyen açısından birçok fayda sağlamaktadır. Sağlıklı bir yaşam elde edebilmek için kimyasal ürünleri ile yapılmışsa bunlard...

Sıvı Sabun Formülü

Sıvı sabun formülü; içeriğinde anyonik yüzey maddeler, sitrik asit, boya, esans, tuz, nemlendirici ve yardımcı maddeler bulunan bir karışımdır. Karışımın PH dengesinin 5,5 olması cilde zarar verme olasılığını en aza indirgemektir. Piyasada deterjan ürünleri içerisinde satışı en fazla satışı yapılan ürünlerin ilk sırasında gelmektedir. S...

Joule Formülü

Joule Formülü, bir iş ve enerji birimi olan joule, İngiliz fizikçi James Joule'nin adı ile anılmaktadır. Joule formülü bir iletkende dönüştürülen ısı miktarının hangi etkenlere bağlı olduğunu açıklar. Joule formülüne göre, bir iletkende ortaya çıkan ısının miktarı iletkenin direncine bağlı olmak üzere iletkenden geçirilen akımın ...

Basit Harmonik Hareket Formülleri

Basit Harmonik Hareket Formülleri; Harmonik hareket, sabit bir nokta etrafındaki titreşim veya salınım hareketidir. Basit harmonik hareket, denge konumundan eşit uzaklıkta ve sabit iki nokta arasında eşit zaman aralıklarında periyodik olarak tekrar eden harekettir. Basit harmonik hareketi daha iyi anlayabilmek için bazı kavramları bilmek dah...

Amper Hesaplama Formülü

Amper hesaplama formülü, elektrik akım şiddetinin hesaplanması için kullanılan formül olmaktadır. Amper'in sembolü 'A' ile gösterilmektedir. En basit anlatım ile herhangi bir iletken üzerinden 1 saniye içerisinde 1 coulomb elektrik yükü geçtiği takdirde bunun şiddeti 1 amper olarak kabul edilmektedir. Tabi burada karşımıza yeni terimler çıkm...

İskonto Hesaplama Formülü

İskonto Hesaplama Formülü, İskonto indirim anlamına gelmektedir. Örnek verecek olursak; satılacak olan bir mal düşünelim. Bu malın fiyatı olacaktır. Bu normal fiyat olacaktır. Satılacak olan bu mal için indirim yani iskonto yapılmak istensin. Bu da malın iskontolu yani indirimli fiyatı olacaktır. İndirim oranı yani iskonto oranı genelli...

9 Sınıf Matematik Formülleri

9 Sınıf Matematik Formülleri; 9 Sınıf matematik konuları; kümeler, denklem ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, üçgenlerde eşlik ve benzerlik, dik üçgen ve trigonometri, üçgenin alanı ve vektörler, veri, sayma ve olasılık gibi konular olmakla beraber; 9 Sınıf matematik formüllerinden bazıları şu şekildedir;9 Sını...

Yay Formülleri

Yay Formülleri, bir yaya uygulanan kuvvet ile gerilme arasındaki bağlantıyı tanımlar ve ilk defa İngiliz bilim adamı Robert Hooke tarafından 1678 yılında keşfedilmiştir. Yay formüllerinde yayın uzadığı miktar, çekme kuvveti ile orantılıdır.Yay formülleri, en genel anlamda; yaya etki eden kuvvetle yaydaki uzama ...

Metil Alkol Formülü

Metil alkol formülü; metanolde diyebileceğimiz metil alkol, endüstride karbonmonoksit ile hidrojenin reaksiyonundan elde edilir. Metil alkol formülü bir karbon atomu (C), üç hidrojen atomu (H) ve bir hidroksit grubunun (OH) birleşmesi ile (CH3OH) oluşur. Metil alkol keskin kokulu, yanıcı ve zehirli bir alkol türevidir. Metil alkolün molekül ...

8 Sınıf Matematik Formülleri

8. Sınıf Matematik FormülleriÜslü SayılarX. Ac + y. Ac - z. Ac = (X+ y - z). AcAm. Ac = am + cAm. Bm = (A. B) mAm: ac = am - c şeklindedir.Dikdörtgen'in AlanıA = x. Y(X dikdörtgenin kısa kenarı, y dikdörtgenin uzun kena...

Watt Formülü

Watt Formülü, Watt'ın kelime anlamı saniyede harcanan enerji miktarıdır. Watt kısacası w harfiyle gösterilir. Watt formülü ise P=w/t formülü şeklinde gösterilir. Watt'ın ayrıca birçok çarpanı bulunur. Her birinin formülleri ve özellikleri birbirinden farklıdır. Bunlardan birkaçı ise şöyledir.Pikowatt

Soda Formülü

Soda Formülü, soda işlenen suya, litresinde en azı 750 mg olacak düzeyde soda "sodyum bikarbonat" ve litresinde 2-4 gram düzeylerde karbondioksit katılarak, şişelenmesi ile üretilmektedir. Mineralli su yani (Maden-suyu) litresinde en az (1000) mg değişik mineraller içeriyor. Oysa, soda da sadece sodyum ve bikarbonat içermektedir. Görüld...

Koni Formülleri

Koni formülleri, bir geometrik şekil olan koninin alanını, hacmini bulmaya yardımcı olur. Koni matematikte bir düzlemin içindeki dairenin tüm noktalarını, düzlem dışındaki bir noktada birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu şekildir. Yani koni çemberdeki bütün noktaların çember dışındaki bir noktada birleştirilmesiyle oluşturulur. Koninin...

Etil Alkol Formülü

Etil alkol formülü alkoller arasında anılan en önemli üyesidir. Etil alkol formülü C5H5OHdır. Etil alkol formülü doymuş bir hidrokarbon olan etanın altı hidrojeninden birinin yerine bir hidroksil grubunun geçmesiyle oluşur. Etil alkol formülü Renksiz yanıcı bir kimyasal bileşik bir formüldür. Etil alkolü alkollü içeceklerde kullanılan tek al...

Zaç Yağı Formülü

Zaç Yağı Formülü; İkinci adı sülfürik asit olan zaç yağı, sanayide kullanılan aşırı kuvvetli bir mineral asittir. Zaç yağı formülü H2SO4 olarak bilinir. Zaç yağının (H2SO4) özellikleri; Yağ kıvamında ve renksiz, şeffaf sıvıdır. Bu saf asidin özkütlesi çok yüksektir. 10.5 derece donma noktasıdır. Kaynama noktası 318 derecededir. Güçlü mi...

Gaz Formülleri

Gaz Formülleri; Gazlar; madde moleküllerinin birbirinden en uzak olduğu halidir ve moleküller hızlıdır. Moleküller arasındaki etkileşim yok denecek kadar azdır. Kolaylıkla sıkıştırılabilirler. Özkütleleri katılara ve sıvılara göre küçüktür. Bulundukları kabın her noktasına eşit basınç uygularlar.İdeal Gaz; öz hacme sahip ...

Özdeşlik Formülleri

Özdeşlik Formülleri, İçindeki değişkenlere verilen bütün gerçek sayılar için doğru olan denklemlere özdeşlik adı verilir.Önemli Özdeşlik FormülleriA2 – b2 = (A – b). (A + b)A2 + b2 = (A + b)2 – 2abA2 + b2 = (A – b)2 + 2ab(A + b)2 = a2 + 2ab + b2(A + b)2 = (A – b)2 + 4ab

Ağırlık Formülü

Ağırlık Formülü, bir gezegenin uyguladığı çekim kuvvetine o gezegenin ağırlığı denir. Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir. Kütle uzayın her yerinde ağırlık sürekli aynı olur. Gezegenin yer çekim gücü o gezegenin konumuna göre sürekli değişir. Dünya kutupundaki yer çekim Ekvatordan büyüktür. Kutuplara gidildikçe yer çekim gücü artar. B...

Çinko Fosfat Formülü

Çinko fosfat formülü: Çinko fosfat çoğu zaman metaller için kullanılan bir kimyasaldır. Büyük darbe almış metallerde veya korozyon direnci sağlanması gereken metal parçalarda çinko fosfat formülü kullanılmaktadır. Metallere uygulanacak işlem öncesinde ağırlıklı olarak çinko fosfat uygulanır ve ardından yapılması gereken işleme geçiş yapılır....

Deterjan Formülü

Deterjan Formülü, deterjan temizleme ve arıtma işlemi için kullanılan kimyasal içerik deterjan formülünü oluşturur. Deterjan köpürme özelliği ile kirlerin içine işleyerek atık ve yağları uzaklaştırır. Çoğu Hanım için deterjan evde bulunması gereken ana malzemelerden biridir. Markete alışveriş için gittiğimizde neredeyse gıda harcamamız kadar...

Fosfat Formülü

Fosfat formülü: Fosfat anyonik yapıda bir bileşiktir. Fosfat, fosforik asit oluşumunda kök rolünde olduğu için kimyada kök olarak adlandırılan bir bileşiktir. Fosfat çoğu zaman tarım alanında gübre olarak kullanılmaktadır. Bitki diplerinde ve toprak üzerine serilerek ve daha sonra sulandıkça bitki kökleri tarafından emilim yapılarak kökler a...

Şekerin Formülü

Şekerin Formülü; şeker birçok bitkinin yapısında bulunan organik bir bileşiktir. Üretim maliyetleri durumlar göz önünde bulundurulursa, genellikle şeker elde etmekte iki bitki kullanılmaktadır. Bunlar şeker pancarı ve şeker kamışıdır. Ülkemizde ise genellikle şeker pancarında şeker üretimi yapılmaktadır. Bir kilogram şeker üretimi için yakla...

Tuz Ruhu Formülü

Tuz ruhu formülü; halk arasında tuz ruhu olarak bilinen ancak kimyasal adı hidroklorik asit olan madde 9. Yüzyılda Arap simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi. İlk keşfedildiği dönemde birçok alanda kullanılmıştır ve yeni kolaylıklar sağlamıştır. Tuz ruhu, hidrojen ve klorun kimyasal etkileşimi sonucunda oluşmuştur. Asitlik özelliği ...

Karbonat Formülü

Karbonat formülü, Karbonik asidin bazlar ile çarpışıp çıkan birleşiminden meydana gelen tuzların genel adına verilen isimdir. Karbonat denildiğinde halk arasında soda akla gelmektedir. Karbonat; karbondioksit, su ve sodyum bikarbonattan oluşan bir kimyasal bileşimdir.Karbonat formülü CO3 iyonunu oluşturan bileşik o...

Alüminyum Sülfat Formülü

Alüminyum Sülfat Formülü: Görünüm olarak beyaz kristal olarak olur. İnsanlar için tarih boyu çok kıymetli olan, Kimyasal formülü Al2(SO4)3 olan ve yer kabuğunda çok miktarda olmasına rağmen, (%7,5-8,1) serbest olarak çok nadiren bulunmaktadır. Bu nedenle çok öncelerden beri neredeyse altından daha değerli olarak işlem görmüştür. Alüminyumun ...

Benzin Formülü

Benzin Formülü; benzinham petrolden damıtılarak elde edilen bir üründür. Kendisine has bir kokusu, rengi ve tadı vardır. Yanıcı özellikte bir maddedir. Genellikle motor yakıtı olarak kullanılmaktadır. Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak yüz yirmiden fazla hidrokarbon atomu içermektedir. Benzin içerisinde parafinik, et...

Bağıl Nem Formülü

Bağıl nem formülü, bu formülü bulmak için nem, mutlak nem ve bağıl nemin kelime karşılığını bilmek gerekir. Öncelikli olarak bağıl nem havadaki mutlak nem miktarının doyma noktasına ne kadar uzak ya da yakın olduğunu ifade etmek için kullanılır. Doyma noktasının kelime karşılığı havanın tutabileceği en yüksek su buharı miktarıdır. Mutla...

Çıkrık Formülü

Çıkrık formülü, Yaşadığımız süre zarfında hayatımızı kolaylaştırmak için bazı araç ve gereçler kullanırız. Bize yardımcı olan bu aletlere basit makineler deriz. Basit makineler kaldıraçlar, makaralar, palangalar, eğik düzlem, vida, dişliler, kasnaklar, kamalar, tekerlek-dingil ve çıkrıklar olmak üzere bölümlere ayrılır. Basit makinelerin ama...

Elektrik Formülleri

Elektrik Formülleri vermeden önce bazı tanımlamalar yapılacaktır. Tanımlardan sonra elektrik ile ilgili formüller daha iyi anlaşılacaktır.Elektriksel akım: Potansiyel değerleri farklı olan iki iletken metalin birbirlerine değmeleri sonucu iki tarafın potansiyel oranları eşitleninceye kadar bir taraftan diğerine yük akışı...

Dikromat Formülü

Dikromat Formülü; K2Cr2O7 formülü ile ifade edilmektedir. Mol kütlesi ise 294,22 gramdır. Turuncu renge sahiptir. Kristal yapısı monoklin ve triklin kristal sistemlere benzemektedir. Öz kütlesi 2,7 gram/cm küp değerindedir. Dikromatın erime noktası üç yüz doksan beş santigrad derecedir. Yirmi derece sıcaklıkta yüz gram gram suda 12,3 gram çö...

Oran Orantı Formülleri

Oran orantı formülleri, a ve b reel sayılarından en az biri sıfırdan farklı olacak bir şekilde a/b yazılışına a'nın b'ye oranı deriz. A/b ve c/d oranları içinde, a. D=b. C ise a/b=c/d denilebilir. Bu ifadeye orantı denir. A/b=c/d orantısına (A, d) dışlar ve (B, c) içler adını veririz.Oran orantı formülleri nelerdir?

Daire Formülleri

Daire Formülleri; daire bir çember ve o çemberin iç bölgesinin birleşiminden meydana gelmiş olan düzlem parçasıdır. Daire çember tarafından sınırlandırılmış olan düzlemsel sahadır. Çember yalnızca içi boş ve yuvarlak bir şekildeyken ve bir alana sahip değil iken daire hem alana hem de çevreye sahiptir. Çemberde daire de biçim olarak yuvarlak...

Glikoz Formülü

Glikoz Formülü: Basit bir şeker veya monossakarit olan glikoz en önemli karbonhidaratlardan biridir. Glikoz formülü ise C6H12O6 olarak tanımlanır. Dekstroz olarak adlandırılan ve kan şekeri olarak da bilinen bir enerji kaynağıdır. Birçok bitkide ve kanda bulunur. Beyin ve sinir dokularının temel enerji kaynağıdır. Sakkarozdan daha tat...

Magnezyum Oksit Formülü

Magnezyum Oksit Formülü, Magnezyum oksit, beyaz renkli ve kristal şeklinde olur. Magnezyum oksidin kimyasal formülü ise MgO 'dur. Bu madde magnezya olarak da bilinir. Magnezyum oksidin en büyük niteliği ise ateşe dayanıklı olmasıdır. Yüksek ısıya oldukça dayanıklı olan bu madde çok geniş alanlarda kullanılır. Saf ve doğal olan magnezyum...

Limit Hız Formülü

Limit Hız Formülü, m kütleli bir cismin, havadan bırakıldığını farz edelim. Cisim boşluğa bırakıldığında ilk etapta hiçbir hıza sahip değildir. Hızın 0 olduğu ortamda havanın direnç kuvveti de 0'dır. Boşluktan bırakılan cisim hız kazanmaya başladıkça bu duruma bağlı olarak havanın direnç kuvvet de artmaya başlar. Havanın direnç kuvveti cismi...

Yakıt Hesaplama Formülü

Yakıt Hesaplama Formülü, denildiği zaman, otomobillerin kilometre başına parasal olarak ne kadar yaktığı (Ne kadar harcadığı) akla gelmektedir ya da ne kadar yakıtla kaç km yol yaptığının hesaplaması gelmektedir. Bu şekilde yapılan bir hesaplamayla, bir otomobilin ne kadar yakıt yakarak kaç km gittiği ve km başına kaç lira yaptığı hesaplanır...

Lavabo Açıcı Formülü

Lavabo Açıcı Formülü, Ev temizliği denildiği zaman ilk akla gelen elbette biriken yağ ve kireç lekelerinin giderilmesi olmaktadır. Bunun için kişilerin çok kolay bazı noktaları bilmesi yeterli olacaktır. Özellikle lavabodaki kalıntıların birikmesi sonucu lavaboların tıkanmasını önceden engellemek en önemlisidir. Birçok kişi tıkanan lavabolar...

Yoğunluk Formülü

Yoğunluk Formülü; yoğunluk, birim hacme düşen madde miktarıdır. Diğer ismi ise özkütle olarak bilinir. Yoğunluğun (Özkütle) sembolü d harfidir.Sıcaklığı ve basıncı sabit tuttuğumuzda kütlesini artırdığımız maddenin hacmi de aynı oranda artar. Yani hacim ve kütle doğru orantılı olarak değişim gösterir. Bu yüzden yoğ...

Güherçile Formülü

Güherçile formülü; potasyum nitrat'ın yaygın adıdır. Formülü: KNO3'tür. Güherçile %38,7 potasyum %61,3 nitrattan oluşan ve suda tamamen eriyen bir bileşiktir. Güherçile doğada kayaçlarda ve mağaralarda beyaz renkte ve kabuksu bir biçimde bulunur. Yapayda ise potasyum hidroksitin nitrik asit, amonyum nitrat veya potasyum klorürün sodyum ...

Eğim Formülü

Eğim Formülü, Eğim bir doğrunun herhangi iki noktasında yer alan dikey değişimlerinin yatay değişimlerine oranıdır. Eğim m harfi ile gösterilir. Eğim en çok belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilebilmektedir. Eğim formülü yorumlanırken örneğin yüz metrelik bir yükseklikte beş metrelik bir yükseklik farkı için yüzde beş...

Hidroksit Formülü

Hidroksit formülü; hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarının birleşmesi ile oluşan diatomik bir anyondur. Hidroksit formülü genel olarak OH şeklinde ifade edilir. Genellikle bir bazın parçalanması sonucu meydana gelirler. Bilinen en basit diatomik iyonlardan biridir. Hidroksit formülüne göre yapısında hidroksit grubu içerek birçok organ...

Aydınlanma Şiddeti Formülü

Aydınlanma Şiddeti Formülü, herhangi bir ışık kaynağının birim olarak kabul edilen yüzey parçasına düşen ışığın akı değerini belirlemeye yaramaktadır. Fizik biliminde kullanılan değer saptama formüllerinden biridir.Bir ışık kaynağı etrafına sadece ışık yaymaz, yaydığı ışığın gücüne bağlı olarak bir miktar da elektromanyetik güç yayar...

Magnezyum Fosfat Formülü

Magnezyum Fosfat Formülü; Magnezyum fosfat suda çözülür ve yapısında yüzde yirmi iki buçuk oranda fosfor, yüzde sekiz nokta sekiz oranda da magnezyum bulunur. Bu iki mineralin birleşimi ile Mg3(PO4)2 magnezyum fosfat formülü formülü oluşur. Bu magnezyum fosfat formülü bir bileşiktir. Şimdi bu moleküllerin özelliklerinden bahsed...

Alüminyum Nitrat Formülü

Alüminyum Nitrat Formülü: Formülü Al (NO3)3, molekül kütlesi 213,0 gram olan alüminyum hidroksitin HNO3 çözeltisinde çözümlenerek oluşan çözeltinin buharlaşması sonucunda elde edilen ve tekstil, deri sanayi, uranyum özütlemesi, petrol sanayisinde katalizör üretimi ve nitrolama da kullanılan suda çözülebilen, renk olarak beyaz renkli kristali...

Kezzap Formülü

Kezzap Formülü: bir diğer adı Aqua Fortis olan ancak halk içindeki adıyla kezzap olarak bilinen nitrik asittir. Kezzabın ya da nitrik asidin bileşiminde bir azot, bir hidrojen ve üç oksijen bulunan güçlü bir asittir. Nitrik Asitte Konsantrasyon oranı artması durumunda daha tehlikeli hale gelmektedir. Kimyada kezzap formülü HNO3 i...

Kireçtaşı Formülü

Kireçtaşı Formülü, diğer adı kalker olarak da bilinen kireç taşının formülü CaCO3 tür. Elde edilmek için kullanılan kalsiyum karbonat tuzundan oluşan bir tür tortul kayaçtır. İçeresinde kalsiyum karbonat bulunduran kayaçlara kireç taşı denir. Kalsiyum içeren bu kayaçlar genellikle yer bilimciler tarafından kullanılmaktadır. Bu formül ge...

Özkütle Formülü

Özkütle Formülü; eski dilde kesafet olarak bilinen özkütlenin diğer ismi yoğunluktur. Özkütle, birim hacme düşen madde miktardır. Yoğunluk (Özkütle) d harfi ile gösterilir. Sıcaklığı ve basıncı sabit tuttuğumuzda kütlesini artırdığımız maddenin hacmi de aynı oranda artar. Yani hacim ve kütle doğru orantılı olarak değişim gösterir. Bu ...

Kinetik Enerji Formülü

Kinetik Enerji Formülü; kinetik enerji hareketli cisimlerin hareketlerinden dolayı kazandıkları enerji şeklidir. Cisim hareketsiz ise kinetik enerjisi sıfırdır. Hareket var ise kesinlikle kinetik enerjisi vardır.Kinetik Enerji Nelere BağlıdırCisimlerin kütlesine bağlıdır. Hızları aynı olan cisimlerden kütle...

Sodyum Oksit Formülü

Sodyum Oksit Formülü, Sodyum oksit elementi Latincede natrium olarak adlandırılır. Sodyum oksit periyodik cetvel çizelgesinde Na simgesi ile gösterilir. Sodyum oksit elementinin atom numarası ise on birdir. Hem çok kaygan hem de oldukça yumuşak yapılı olan sodyum oksit alkali elementlerinin içinde yer alan bir elementtir. Sodyum oksit oldukç...

Demir Sülfat Formülü

Demir sülfat formülü, FeSO4-7H20 olan bünyesinde %17-20 demir içeren tamamı etki bakımından çok güçlü olan bir demir kaynağıdır. Demir sülfat içerisindeki su miktarına göre çeşitli ayrımlarla uzmanlar tarafından farklı özelliklere ayrılır bunlar; unhidrat (Susuz), monohidrat (1-tek sulu), pentahidrat (5-beş sulu), heptahidrat (7-...

Yamuk Alan Formülü

Yamuk Alan Formülü; Yamuk; Sadece iki kenarı paralel olan dörtgene denir. Yamukta kısa olan kenarlar birbirlerine paraleldir. Fakat diğer iki kenar arasında paralellik ilişkisi bulunmaz. Yamukta paralel olan kenarlara, yamuğun tabanları denir. Paralel olmayan kenarlara ise yanal kenarlar denir. Yamukta yanal kenarların orta nok...

Analitik Geometri Formülleri

Analitik geometri formülleri, öncelikle dik koordinat sistemini tanıyalım. Koordinat düzleminde noktanın yeri (X, y) şeklinde belirtilir. Dik koordinat düzlemi dört bölgeye ayrılır. Birinci bölgede x ve y noktalarının ikisi de daima pozitif değer alır. İkinci bölgede y noktası pozitif, x noktası negatif değer alır. Üçüncü bölgede hem x hem d...

Sodyum Karbonat Formülü

Sodyum Karbonat Formülü, NaHCO3 olan bir kimyasal bileşendir. Doğada beyaz ve katı kristal bir tozdur. Antiasit özelliğine sahiptir. Suda çözünür ve hafif alkali tadı vardır. Çok önemli bir doğal kimyasal olan karbonat aslında sodyum tuzlarından birisidir. Bu yüzden sodyum bileşikleri yüzyıllardan bu yana insanlar tarafından kullanılmış...

Polinom Formülleri

Polinom Formülleri, Polinom matematikte belirli sayıda bağımsız değişken ve sabit sayılardan oluşan ifadeye denir. Polinomlar kendi içlerinde toplama, çıkarma, çarpma ve negatif olmayan sayıların üssünü alma işlemlerini kullanır. Mesela tek bilinmeyeni olan bir polinom x2-4x+8; ikinci dereceden bir polinomdur.Polinomlar hem mat...

Kireç Çözücü Formülü

Kireç Çözücü Formülü; Magnezyum ve kalsiyumun sülfat ve karbonatla bileşiminden oluşan bileşkeye kireç denir. Kireç suda çözünerek bulunduğu gibi katılaşmış halde de bulunabilir. Suda çözünmüş olarak bulunan kirecin miktarı suyun sertliğini oluşturur. Katı bulunan kireçler ise beyaz veya siyah renkte kalıntılar oluşturabilir. Kirecin oluşum ...

Aritmetik Dizi Formülü

Aritmetik Dizi Formülü; aritmetik dizi ardışık iki sayı arasındaki farkın sabit olması yolu ile meydana gelir. Aritmetik dizilerde ardışık iki sayı arasındaki farka dizinin ortak farkı denir. Tek sayılar arasındaki fark her zaman iki olarak kabul edilmektedir. Tek sayıların oluşturmadığı dizilerde ise ortak fark bir terimden önceki terimin ç...

Karbondioksit Formülü

Karbondioksit formülü, Karbon içeren besin maddelerinin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen son üründür. Kovalent bağlı, bir karbon, iki oksijen atomundan meydana gelen moleküle sahip, kokusu ve tadı olmayan, normal şartlarda gaz halinde bulunan bileşiğe karbondioksit denir.Karbondioksidin formülü, CO2 olarak ...

Toluen Formülü

Toluen formülü, toluen önceden toluol şeklinde adlandırılırdı. Ayrıca tinere benzeyen renksiz, suda çözünmeyen bir sıvı bileşiktir. Toluen formülünde fenil grubuna bağlı CH3 ihtiva etmektedir. Toluen bir benzen türevidir. Bu yüzden uluslararası sistematik ismi metil benzen olarak da bilinmektedir. Ayrıca toluen bir romantik bir hidrokar...

Hipoklorit Formülü

Hipoklorit Formülü, hipoklorit bir baza klor absorbe edilmek sureti ile elde edilen asittir. Hipoklorit formülü genel kullanım amacı, beyazlatıcı ya da dezenfektan şeklidir. Hipoklorit en fazla su ve gıda endüstrisinde kullanılan bir dezenfektandır. Bir iyon kökü olan hipoklorit formülü CIO olarak gösterilir. Hipoklorit bazı bi...

Açısal Hız Formülü

Açısal hız formülü, fizikte önemli formüller arasında yer alır. Açısal hız formülü, bir nesnenin birim zamandaki açısal olarak yer değiştirme miktarına denir. Açısal hız formülü, vektöreldir ve bir cismin bir eksen üzerindeki dönüş yönünü ve hızını verir. Açısal hız formülünün birimi radyan/saniyedir. Açısal hız formülü başka bir ifad...

Dinamik Formülleri

Dinamik Formülleri; Dinamik; hareket ya da harekette meydana gelen değişmelerin nedenlerini araştırarak kuvvet ile harekeye arasındaki bağlantıyı inceleyen mekaniğin bölümüdür.Dinamik Formülleri PrensipleriEylemsizlik Prensibi; bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır...

Formik Asit Formülü

Formik asit formülü, hidrojen (H), karbon (C) ve oksijen (O) bulunduran tek karbonlu karboksilli asittir. Metanoik asit olarak da bilinen bu kimyasalın açık formülü HCOOH iken; kapalı formülü CH2O2'dir.Formik asit formülündende göreceğimiz gibi karbonil grubuna ait olan karbona bağlı, alkil grubu içermediği için en...

Amonyum İyodür Formülü

Amonyum İyodür Formülü, amonyaklı tuzlar grubuna giren amonyum iyodür, beyaz renkli, kokusu olmayan, nem çekme özelliğine sahip kristallerden oluşur. Amonyum iyodür formülü hava ve ışığın etkisi ile iyot açığa çıkarır. Hava ve ışık etkileşimi ise sarı ve kahverengi renge döner. Suda çözünme özelliğine sahip olan amonyum iyodür formülü...

Sodyum Fosfat Formülü

Sodyum Fosfat Formülü, Sodyumun sembolü Na'dır. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,99 g olan gümüşümsü beyaz renkte bulunan alkali bir metaldir. Erime derecesi ise 97 derece olarak ölçülmüştür. Denizde ve kaya tuzunda iyon olarak çok yaygın bulunan yumuşak bir elementtir. Bu element eczacılıkta kullanılan fosforik asidin ayrılışından ol...

9 Sınıf Fizik Formülleri

9. Sınıf Fizik Formülleri, Fizik kelimesinin kökeni aslen Yunancadır. Fizik kelimesi eski Yunancada doğa anlamındadır. Fizik bütün sırlarını çözmemizi sağlayabilecek en etkili bilim dalıdır. Genel amacı doğa kanunlarını çözmek olan bu bilim dalı sayesinde, doğanın mucizeleri gözlerimizin önüne serilmektedir. Türkiye eğitim müfredatına göre i...

Köşegen Sayısı Formülü

Köşegen Sayısı Formülü: Köşegen sayısı formülü en genel tanımıyla;Köşegen sayısı = n. (N-3)/2 formülüyle ifade edilir. Burada n: çokgenin köşe sayısıdır. N kenarlı birçokgende n tane köşe vardır. Her bir köşegenden n-3 tane köşegen çizilebilir. Başka bir değişle toplamda n. (N-3) tane köşegen çizilebilir ancak bu köşegenl...

Başabaş Noktası Formülü

Başa Baş Noktası Formülü; İşletme yönetimi, üretim kapasitesini belirlerken, içinde bulunulan piyasa şartlarını gözetmekle beraber satış imkânlarına göre hareket etmelidir. Kapasitesine göre piyasadan dönüş alabileceği kadar üretmek yoluna girer. Bu halde, üretim kapasitesinin belirlenmesinin başlangıcı satış tahminlerinin yapılmasıdır. Sonr...

Potasyum Sülfat Formülü

Potasyum sülfat formülü: Potasyum sülfat yanmayan bir maddedir. Potasyum sülfat bitkiler için çok büyük önem taşıyan ve gelişimleri için ihtiyaç duydukları bitkilerin besin maddesidir. Bitki proteinlerinin yapısında bulunan potasyum sülfat bitkilere dayanıklılık ve direnç sağlayan bir değerdir. Bitkileri susuzluğa, kuraklığa, soğuk havalara,...

Sıvı Basıncı Formülü

Sıvı Basıncı Formülü,  sıvı maddelerin de katılar ve gazlar gibi basınç oluşturma etkisine sahiptir. Sıvı basıncı, sıvı maddelerin ağırlıkları nedeni ile bulundukları kabın her noktasına uyguladığı etkidir. Bir sıvının basıncı; derinlik, yoğunluk ve yer çekimi ivmesi faktörlerine bağlıdır. Tüm sıvı maddeler içerisinde bulunduklar...

Delta Formülü

Delta formülü, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri hakkında yorum yapmamızı sağlayan bir bağıntıdır. Bu bağıntı yardımıyla bulduğumuz delta ile ikinci dereceden bir bilinmeyenli denkleminin köklerinin olup olmadığını, varsa köklerin ne olduğunu bulmakta işimize yarar. Delta formülünü

Karenin Alan Formülü

Karenin alan formülü, matematiğin sayılmayacak kadar formülleri birbirinden farklı işlemlerle hesaplanır. Geometrik şekillerin formülleri değişmeden sayılar kullanılarak yerleştirilir. Fakat geometrik şekiller ve bunların hepsinin kenarlarının uzunlukları birbirlerinden farklıdır. Çevre veya alan formülü hesaplarken en kolay olan karenin ...

Eşkenar Dörtgen Alan Formülü

Eşkenar dörtgen alan formülü tüm paralelkenarlar gibi taban ile yüksekliğinin çarpımıdır. Taban kenar uzunluk a, yükseklik h de komşu olmayan iki kenar arasındaki dikey uzaklık olarak nitelendirilirse, alan A: a. H olarak formüllendirilir. Eşkenar dörtgenin alan formülleri arasında birkaç tanesini sıralamak gerekirse;...

Kenarortay Formülleri

Kenarortay Formülleri, Tarihine bakıldığı zaman milattan öncesine dayanır. Eski Mısır'da, Sümer medeniyeti ve Mezopotamya medeniyeti de kenarortay formüllerinin kullanıldığına dair izlere rastlanmıştır. Kenarortay formülleri, üçgenin açıları ile üçgenin kenarları arasında bir bağlantı oluşturur. Üçgende bir kenarın orta noktası ile karş...

11 Sınıf Fizik Formülleri

11. Sınıf Fizik Formülleri bu konu hakkında ilk önce fizik konularının ne olduklarına bakalım. 11. Sınıf fizik konuları iki tanedir. Bunlar kuvvet ve hareket ile elektrik ve manyetizmadır. Ancak bu konular en ince ayrıntısına kadar işlenmektedir. Kuvvet ve hareket ünitesi yedi bölüme ayrılmaktadır. Bunlar:VektörlerBağıl...

Verim Formülü

Verim Formülü, genellikle fizik kuralları arasında yer alan ve günlük hayatta çokça rastladığımız durumların başında gelmektedir. Ancak çoğu kez bu durumu fark etmeyiz. Bu formül oldukça basit bir işleyiş içerisinde olup dikkat edilmesi halinde üretilen iş ile tüketilen enerjiden yola çıkarak rahatlıkla verim formülünü bulmamız mümkündür. Fi...

Kireç Formülü

Kireç formülü: Sıkça kullanılan kirecin kimyadaki adı sönmüş kireç ya da kalsiyum hidroksit denir. Kirecin asıl maddesi kireç taşıdır. Sönmemiş kirecin işlenmesi ve çeşitli işlemlerden geçirilmesi sonucunda ortaya beyaz ve toz şeklinde bir kimyasal madde açığa çıkmaktadır. Bu beyaz maddenin su ile temas etmesi ya da reaksiyona girmesi sonucu...

Ozon Formülü

Ozon formülü, zehirleyici bir gaz olan ozon oksijen gazı içerisinden elektrik akımı geçirilmek sureti ile üretilen, molekül yapısında üç atom bulunan oksijenden oluşan mavi renkli ağır kokulu bir gazdır. Sabit bir bileşiği olamayan ozon gazı kolayca oksijene dönüşür. Ozon gazı genellikle herkes tarafından canlıları güneşin zararlı UV ış...

Çamaşır Suyu Formülü

Çamaşır suyunun formülü: Kimyasal bir madde olan çamaşır suyunun kimya da geçen adı sodyum hipoklorittir. Aslında önemli bir tuz olan çamaşır suyu günlük hayatta çoğu kadının kullanmış olduğu bir deterjandır. Çamaşırlar da bulunan gözle görülen ya da görülmeyen bütün lekelerin çıkarılmasına yardımcı olur. Özellikle beyaz kıyafetler de buluna...

Bileşik Formülleri

Bileşik Formülleri; bileşik; birden fazla cinste atomun bir araya gelip oluşturduğu yeni özellikteki saf maddelere denir.Bileşiklerin Özellikleri Nelerdir?Bileşikler, kendilerini oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezler. Kendilerini oluşturan elementlerden hem fiziksel hem de kimyasal özellik...

Metanol Formülü

Metanol formulü, hepimizin bir şekilde kulak aşinası olduğu metil alkolün yapısını ifade etmektedir. CH3OH formülüne sahip olan metanol yapısı en basit olan alkol türüdür. Ancak organizmalar için zehirli etki gösterebilmektedir. Metanol saf haldeyken 1 atm'de 64.6 derece ısıda kaynama noktasına gelmektedir. 1661 yılında odunun kuru damıtılma...

Dörtgen Formülleri

Dörtgen formülleri; Dörtgenlerin formüllerini aşağıda açıklamadan önce dörtgenler hakkında bilgi verelim. Dörtgenleri tanımlayacak olursak; dört kenara sahip çokgenlerin matematik bilimindeki genel adıdır diyebiliriz. Dörtgenlerin toplamda dört kenarı ve dört iç açıları bulunmaktadır. Dörtgenlerin iç açıları toplamı ise 360 derece olmakla be...

Baltazar Formülü

Baltazar formülü, daha önce hiç duymayanlar olmuş olabilir. Bu yazımızda Baltazar formülünün ne olduğunu nasıl hesaplandığını anlatacağız. Baltazar formülü engeli bulunan kişilerin engel durumunun oranını belirleyen formüldür. Birden fazla engel durumu mevcut olan insanlarda ayrı ayrı toplanarak engel durumu belirtmek doğru değ...

Dönüşüm Formülleri

Dönüşüm formülleri, trigonometride toplam haldeki iki trigonometrik ifadenin çarpım haline getirilmesi için kullanılır. Dönüşüm formüllerinin kullanılması bazı durumlarda işlem kolaylığı sağlar. Bu formüllerde iki açı toplanarak çıkarılmakta ve ikiye bölünmektedir. Bu yüzden önce açıların toplamları ya da farklarının yarısının özel olup olma...

Sodyum Hipoklorit Formülü

Sodyum hipoklorit formülü, Sodyum hipoklorit bir tuz çeşididir. Sodyum hipoklorit formülü günlük hayatta kullandığımız birçok üründe kullanılmaktadır. Sodyum hipoklorit normalde çevreye zarar veren maddeler içermektedir. Sodyum hipoklorit elde edilme formülü ile üretilen birçok temizlik ürününde kullanılmaktadır. Özellikle beyazlatıcı çamaşı...

Yarım Açı Formülleri

Yarım açı formülleri, bir açıyla açının iki katının trigonometrik oranlarının arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Yarım açı formülleri toplam fark formüllerinin direkt sonucu olur. Fakat soru tipi olarak temel özdeşlik ve sadeleştirme sorunlarına daha fazla benzerler. Bunların ispatı ise toplam fark formülleriyle yapılır. Yarım açı formüller...

Su Formülü

Su formülü, Hayatımızda oldukça önemli bir yeri olan suyun birçok yararı vardır. Hayatın her yerinde ve her anında vazgeçilmez olan bu suyun nasıl ortaya çıktığı da merak konusudur. Dünyanın her yerinde bulunması ve hayat sürmeye yardımcı olması çok önemlidir. Suyun rengi, kokusu ve tadı yoktur. Katı, sıvı ve gaz halde bulunan bu suya d...

Potasyum İyodür Formülü

Potasyum iyodür formülü: Potasyum iyodür organik bileşiklerden biridir. Her gün sofralarda yer alan sodyum klorüre yani tuza benzer özelliklere sahiptir. Beyaz renge sahip olan potasyum iyodür aynen tuz görünümüne benzer bir görünümü de vardır. İnsan vücudunda iyot ihtiyacını karşılamak için potasyum iyodür formülü ile hazırlanan tabletler k...

Enerji Formülü

Enerji Formülü, Fizikte kullanılan oldukça geniş çaplı ve günümüzde de hala geçerliliği bulunan enerji formülünün hesaplanması 3 yöntemle bulunmaktadır. Bu makalemizde sizlere bu 3 yöntemi açıklayacağız. Ancak bundan öncesinde enerjinin tanımını bilmekte fayda vardır. Enerji fizik terimleri arasında sık sık duymuş olduğumuz ancak...

Kalsiyum Bromür Formülü

Kalsiyum bromür formülü: Kalsiyum bromür beyaz bir renge sahiptir. Ayrıca toz halinde olan kalsiyum bromür inorganik bir tuz çeşididir. Üstelik saf ve inorganik olma oranı %95'tir. Kalsiyum bromür formülü birçok şekilde kullanılmaktadır. Packer sıvılarda kullanılan kalsiyum bromür su ile birleştirildiğinde ekzotermik reaksiyon oluşarak elde ...

Demir 2 Sülfat Formülü

Demir 2 sülfat formülü: Demir 2 sülfat bitkilerde demir eksikliğini gideren demir içeriği yoğun olan bir gübre çeşididir. Demir 2 sülfat bitkilerin topraktaki demiri alamadığı durumlarda kullanılan bir gübre türüdür. Demir 2 sülfat formülü içeren gübrenin toprak üzerine serilmesi bitkilerin sulanma zamanları geldiğinde su ile temas eden demi...

Amonyum Sülfat Formülü

Amonyum sülfat formülü: Amonyum sülfat'ın özelliklerine ve kullanım alanlarına bakacak olursak, amonyum sülfat gübresi açık sarıdan griye doğru değişen ve çoğunlukla beyaz, renkli olan kristal yapı şeklinde bulunan bir gübredir. Bazen gübrenin içinde kahverengi, mavi, gri ya da sarı renkli kısımlar görülmektedir. Zaman zaman açık yeşil, grim...

Limit Formülleri

Limit formülleri; limitin tanımını uzaklık kavramı meydana getirir. Y değişkeni b sayısına b'den daha küçük değerler ile yaklaşmakta ise bu şekildeki bir yaklaşmaya soldan yaklaşma adı verilir. Y değişkeni b sayısına b'den daha büyük değerler ile yaklaşmakta ise bu şekildeki bir yaklaşıma da sağdan yaklaşma adı verilir. Y değişkeni bir b nok...

İstatistik Formülleri

İstatistik formülleri; istatistik bilim dalı olarak belirli alanlarda yer alan bilgileri toplayarak ve kendi bünyesinde harmanlayarak sayısal veriler meydana getirir. İstatistik tablo ve grafikleri oluştururken gözlem ve deneylerden yararlanır. İstatistik verilerine ulaşmak için sırası ile bilgileri toplama, bilgilerin sınıflandırılması, bil...

Sodyum Asetat Formülü

Sodyum asetat formülü, buzlu asit ve sodyum hidroksitle birlikte hazırlanan bu endüstriyel maddenin formülü C2H3NaO2 olarak ifade edilmektedir. Asetik asidin sodyum ve karbona ile birleşmesiyle meydana gelmektedir. Sodyum asetat suda çözünme meydana getirmektedir. Ayrıca asetik asidin sodyum tuzudur. Yapısı renksiz tuz şeklindedir. Oldu...

Alkol Formülü

Alkol Formülü, alkol karbon atomuna doğrudan bir hidroksit (OH) atomunun bağlanması ile oluşur. Genel alkol formülü R-OH olarak formüle edilir. Alkoller çok karmaşık yapılı olup, sudan daha hafif ve su ile her türlü karışım oluşturabilirler. Yanıcı ve tepkimeye giren bir maddedir. Alkollerin fiziksel özelliği içeriğindeki karbon (C) a...

Potasyum Oksit Formülü

Potasyum oksit formülü: Potasyum oksit günlük hayatta birçok alanda kullanılan bir element bileşiği olarak bilinmektedir. Oldukça hafif bir yapıya sahiptir. Gümüş renginde olan potasyum oksit sudan çok çabuk etkilenen bir elementtir. Bu nedenle birçok alanda potasyum oksit kullanılmaktadır. Potasyum oksit kapalı havzalardan elde edilere...

Sürat Formülü

Sürat Formülü, Hareket hali beraberinde sürat denilen kavramın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Zira canlı ve cansız bütün maddelerin yer değiştirmesi durumundan almış olduğu bir yol ve beraberinde geçen bir süre bulunmaktadır. Bu durum ise fizikte sürat formülünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Burada önemli olan husus ise her madden...

Güç Formülü

Güç formülü, fizikte önemli formüller arasında yer alır. Fizikte birim zamanda harcanan enerjiye ve üretilen enerjiye güç deriz. Yani iş yapabilme yeteneği de diyebiliriz. Güç P sembolü ile gösterilir. Güç formülü P=W/t'dir. Burada W yapılan işi, t ise geçen süreyi temsil eder. İş birimi joule, zaman birimi ise saniyedir. Yani bir işi ne kad...

Magnezyum Sülfat Formülü

Magnezyum sülfat formülü, kimyasal olan formülü MgSO4 olan bir bileşiktir. İçeriğine magnezyum, kükürt, oksijen bileşiminden oluşan inorganik bir tuzdur. Tabiatta minerali bulunan bir hidratlı bileşiği bulunmaktadır. Magnezyum sülfat formülü magnezyum mineralinin suda çözünürlüğü olan bir bileşik maddedir. Magnezyum sülfat formülü gün...

Hidrojen Peroksit Formülü

Hidrojen Peroksit Formülü, Hidrojen peroksit bu bileşiğin akmazlık oranı sudan oldukça yüksektir. Soluk mavi renge sahip olan hidrojen peroksit su ile açıldığında renksiz bir hal almaktadır.Hidrojen Peroksit Formülü ŞöyledirKaynama noktası: 150,2 derece.Formül:...

Alüminyum Fosfat Formülü

Alüminyum fosfat formülü, AIP04, molekül ağırlığı, 121,95. Erime noktası, 1.464 derece, öz ağırlığı, 2,56'dır. Alüminyum fosfat doğa üzerinde çeşitli mineraller biçiminde bulunur. Kendisi beyaz bir tozdan ibarettir. Su da hiçbir şekilde çözünmeye uğramaz. Derişik klorür ve nitrat asitlerinde hafifçe çözünür. Kalsiyum sülfat ve so...

Alan Formülleri

Alan formülleri, çok geniş kapsamlı bir başlık olup içerisinde; karenin, dikdörtgenin, üçgenin, yamuğun, silindirin, dairenin alanın gibi başlıklarını bulundurur. Çokgenler de alan formüllerinin çıkarımında üçgenin ve dikdörtgenin alan formüllerinden yararlanılarak elde edilir. Üçgende alan formülü ise dikdörtgenin alan ...

Potasyum Nitrat Formülü

Potasyum Nitrat Formülü, bu bileşiğin kimyasal formülü KNO3 olan bileşiktir. Doğada doğal halde mağara ve kayaçlarda oluşan beyaz renkli kabuksu yapıda bulunur. Potasyum nitratın molar kütlesi ise 101,132 g/m'dır. Erime noktası ise 334 derecedir. Kaynama noktası da 400 derece olarak gözlenmiştir. Yoğunluğu ise 2,11 g/cm'dir. Diğer kimya...

Balthazard Formülü

Balthazard Formülü, bu formül günümüz yönetmeliğince hazırlanmış olup engelli bulunan bireylerin engelli raporunu oranının kaç olduğunu hesaplamak amacı ile kullanılan bir formüldür. Eğer bireyin bir engelinin yanında birden fazla engeli taşıyor ise bu oranlar balthazard formülü ile hesaplanır ve bu hesap sonucu toplam engel oranı ortaya çık...

Molarite Formülü

Molarite formülü, kimyanın temel konuları arasında yer alır. Molarite bir litrelik bir çözeltide çözünmüş şekilde bulunan maddedeki bulunan mol sayısıdır. Molarite formülünde birim molar olarak hesaplanır. M harfi ile ifade edilir.Molarite formülüMol/hacim yani n/v olarak gösterilir.N ç...

Terim Sayısı Formülü

Terim Sayısı Formülü; Bir ifade de artı (+) veya eksi (-) işaretleriyle birbirlerinden ayrılan, tek başına çarpan halinde, bir parantez içinde, bir kesir ya da bir kök altında bulunan çokluklardan herbirine terim denir.8-x3X3,+10-6 birer terimdir.Matematikte artan bir dizedeki ele...

Metan Formülü

Metan Formülü; Metanın kimyasal formülü CH4 olan bir element bileşiğidir. Metan'ın formülündeki C karbonu H4 ise 4 adet hidrojen atomu anlamına gelmektedir. Normal olan sıcaklık ve normal basınç altındayken metan gaz elementi halinde bulunmaktadır. Metan normal sıcaklık ve normal basınç altındayken gazdır fakat gaz olduğu halde herhangi beli...

Sirke Asidi Formülü

Sirke asidi formülü, CH3COOH formülü ile tanımlanır. Sirke verdiği koku ve ekşi tadı ile ayrı bir özellik yaratırken; karboksilik asitlerin içerisinde en küçük olandır. Sirke asidi tabiatta karbonhidratların yükseltgenmesi ile meydana gelir. Sirke asidi asetik asit olarak biyolojik alanında kullanılırken; sentetik olarak üretilir. Suda tamam...

Serbest Düşme Formülleri

Serbest düşme formülleri yüksekten bırakılan cisimlerin hareketini hesaplamak için kullanılır. Etrafımıza baktığımızda havada serbest bırakılan cisimlerin yere düştüğünü görürüz. Cisimlerin yüksekten bırakıldığında yere düşmesi çoğu bilim adamının ilgisini çekmiştir ve bunu araştırmışlardır. Bu konu hakkında ilk araştırma yapan İtalyan bilim...

Üçgende Alan Formülleri

Üçgende alan formülleri, üçgende birden çok alan formülü vardır. Sorunun ihtiva ettiği bilgilere göre uygun üçgende alan formülü kullanarak alan hesabı yapabiliriz. Üçgenin içereceği bilgilere göre üçgende alan formüllerini belirtecek olursak; Yükseklik ve taban uzunluğu bilinen üçgenin alan hesabı

Eşkenar Üçgen Alan Formülü

Eşkenar Üçgen Alan Formülü, bütün kenar uzunlukları, iç açıları ve dış açıları birbirine eşit olan üçgendir. Eşkenar üçgenin her bir iç açısı 60 derecedir. Kenar uzunlukları ve açıları eşit olduğundan eşkenar üçgene ait açıortay aynı zamanda kenarortay olur. Dolayısıyla açıortay ve kenarortay uzunlukları da birbirine eşittir.

Geometrik Ortalama Formülü

Geometrik ortalama formülü, Matematik biliminde oran ve orantı konusunun alt konusudur. Kısaca "GO" ifadesi ile gösterilir. Ayrıca orta orantılı adı ile de anılmaktadır. Geometrik ortalama genellikle yüzde hesapları yapılırken kullanılır. Özellikle finans alanında yapılan yapılan finansal hesaplamalarda kullanılır. Geometrik ortalama konusu ...

Elektriksel Güç Formülü

Elektriksel güç formülü, elektriksel güç, elektrik enerjisinde elektrik devresi tarafından taşınan güce verilen isimdir. Bir diğer deyiş ile birim zaman içinde harcanan enerji miktarına elektriksel güç adı verilmektedir. Elektrikli aletlerin saniyede bir harcamış olduğu enerji tüketim miktarı birbirinden her zaman farklı olarak gelişir. Bu m...

Basınç Formülü

Basınç Formülü, basınç, bir yüzeye etki eden dik kuvvetin birim alanda oluşturduğu etkidir. Madde katı, sıvı ya da gaz hangi halde olursa olsun ağırlığından dolayı bulunduğu yüzeye kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet basıncı denir.Basınç formülüBasınç= Kuvvet/AlanBasınç: P (Ne...

Paralelkenar Alan Formülü

Paralelkenar alan formülleri, paralelkenar karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgene denmektedir ve paralelkenarın karşılıklı açıları eşittir. A, B, C ve D kenarlarından oluşan bir paralelkenar düşünecek olursak [AB] // [DC] ve [AD] // [BC] 'dir. A ve C açıları x derece, B ve D açıları y derece olarak düşünülürse x + y = 180 dereced...

Anilin Formülü

Anilin Formülü, Boya yapımında kullanılan anilin ilaç yapımında da oldukça fazla kullanılan bir maddedir. Organik bileşik olan anilin karbonlardan NH2 ve H gurubu aromatik gruptan primer âmin benzer halkasının birbirine bağlanması ile meydana gelir. Anilin formülüne ayrıca amino benzen ile cemil âmin adıd a verilmektedir.Form...

İntegral Formülleri

İntegral Formülleri, Türev belirli bir zaman aralığındaki değişimi ifade etmek için kullanılır. Türev ve integral terimleri birbirine çok karıştırılır. O nedenle türevi daha anlaşılır bir tabirle ifade etmek gerekirse matematiksel değişimi ölçmek için kullanılır şeklinde açıklanabilir. İntegral ise yine belirli bir zaman aralığındaki toplam ...

Dikdörtgenin Alan Formülü

Dikdörtgenin alan formülü, dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine eşit olan şekillere verilen isimdir. Görünüm olarak kare bir şeklin iki katı kadardır. Kısa ve uzun olarak iki ayrı uzunlukları vardır. Bu uzunlukların çarpımı ile dikdörtgen alan formülü oluşur ve dikdörtgenin alanı hesaplanır. Dikdörtgenin dört açısı da 90 derecedir. Açıl...

Toplam Fark Formülleri

Toplam ve Fark Formülleri; A ve B olmak üzere iki farklı açı değerinden oluşan trigonometrik fonksiyonların toplanması ve çıkarılması ile oluşan formüllerdir. Bu formüller sayesinde trigonometrik değeri bilinen iki açının toplamını veya farkını hesaplayabiliriz. Toplam ve fark formüllerini öğrenmeden önce bilmemiz gereken bazı de...

Yemek Tuzu Formülü

Yemek tuzu formülü, Kimyada sodyum klorür formülü NaCI olarak geçmektedir ve beyaz kristal yapılı bir bileşikten oluşmaktadır. Tüm canlıların besin kaynaklarından biri olan tuz, ticari olarak da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde yemek tuzu tarih boyunca önemli bir ihtiyaç maddesi oluştur. Eski yıllarda tuz ilk önce bazı besin ma...

Atalet Momenti Formülü

Atalet momenti formülü, dönme hareketi yapan katı bir cismin dönme eylemsizliğini gösterir. Bu nedenle eylemsizlik momenti formülü olarak da tanımlanır. Duran cisimlerin eylemsizliği cismin kütlesidir. Dönen cisimlerin eylemsizliği de atalet momenti formülü şeklinde gösterilir. Bu kavram iki şekilde incelenir. Bunlar;A...

Amonyak Formülü

Amonyak Formülü, Amonyak isminin kökenine baktığımız zaman eski mısıra kadar uzanmaktadır. Ammoniakon mısır tanrısı Amon'un adı, Amon'dan çünkü bu madde eski mısır zamanlarda Libya da bu tanrının tapınağı denen yerin yanında yapılmaktaydı. Amon tapınağını ısıtmada kullanılan develere ait tezeklerden çıkan gazlardan, Amon tapınağın duvarların...

Fotosentez Formülü

Fotosentez Formülü, Klorofil taşımakta olan canlıların ışık enerjisini kullanarak organik yapıdaki bileşikleri üretmelerini ve bu üretim olayı sonucu oluşan kimyasal tepkimeyi gösteren formüle verilen isimdir. Fotosentez olayının gerçekleşmesini ifade eden formülü şu şekilde ifade edebiliriz;Güneş ışığı+karbondioksit+su =kimyasal en...

Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Formülü

Vücut kitle endeksi hesaplama formülü çok basit gibi görünen ama dikkat isteyen bir hesaplamadır. Doktora gitmeden de evinizde vücut kitle endeksinizi hesaplayabilir ne kadar kilo vereceğinizi görebilirsiniz. Vücut kitle endeksinize göre kendinizi hangi kategoride olduğunuzu bulabilirsiniz. Eğer vücut kitle endeksiniz 30'un üzerinde ise...

Yüz Beyazlatma Formülleri

Yüz beyazlatma formülleri, özellikle kararan ciltler için uygulanması gereken yöntemler içerisinde bulunmaktadır. Genellikle yaz aylarında cildin güneş sebebiyle yanmasının ardından uygulanması halinde ciltte beyazlama sağlanır. Böylelikle cilt tonunda açılma gerçekleştirilirken; canlı ve parlak görünüm elde edilir. Yüz beyazlatma formülleri...

Excel Birleştir Formülü

Excel Birleştir Formülü; Excelde matematiksel ve metinsel işlemler yapılırken dikkat edeceğimiz temel nokta hücrelerdir. Hücre, Excelde satır ve sütunların kesiştiği bölgeler verilen isimdir. Örneğin E sütunu ile 6 satırının birleştiği hücreye E6 hücresi denilmektedir. Excel metinsel işlemlerin birçoğu hücre adı yapılmaktadır. Excel'd...

Hidrojen Klorür Formülü

Hidrojen Klorür Formülü, Hidrojen klorür, hidrojen elementleri birleştiğinde asit olarak ortaya çıkmaktadır. Hidrojen klorür normal basınç altında iken gaz halinde olur. Oda ısısında da gaz halinde olan hidrojen klorür tuz ruhu olarak da bilinir. Cabir Bin Hayyam tarafından keşfedilen hidrojen klorür dokuzuncu yüzyılda keşfedildi. Ayrıca san...

Potasyum Siyanür Formülü

Potasyum siyanür formülü, Potasyum siyanür hidrosiyanik asitten elde edilen metal tuza verilen isimdir. Potasyum siyanür birçok alanda kullanılabilen beyaz renkli ve tuzu andıran bir görünüme sahiptir. Metal tuzlar 2 çeşittir. Bunlardan birincisi sodyum siyanür ikincisi ise potasyum siyanürdür. Bu siyanürler çoğu zaman kuru karbonla birlikte...

Dik Üçgen Formülleri

Dik üçgen formülleri, dik üçgenin alanını ve çevresini hesaplamamıza yarar. Dik üçgen, iki kenarı arasındaki açının 90 derece olduğu üçgenlerdir. Çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. 90 dereceyi gören açıya hipotenüs denir ve bir dik üçgende kenarlar arasındaki bağıntıya pisagor teoremi denir. Pisagor teoremine göre bir dik üçgende di...

Hız Formülü

Hız Formülü, V = x. T olarak ifade edilmektedir. Burada V ile ifade edilmekte olan değer hız değeridir. X ile ifade edilen değer birim zamanda gidilen yoldur. T ifadesi ise bu alınan yolun zamanıdır. Birim zamanda alınan yol hız formülünü vermektedir. Sürat sayısal bir büyüklüktür ve birim zamanda ne kadar yer değiştirildiği ile ilgilenmekte...

Geometri Formülleri

Geometri Formülleri, geometri birçok alanda kullanılan bir matematik birimidir. Geometri formülleri gerek günlük hayatta olsun gerekse birçok alanda kullanılan formüllerdir.Geometri formülleri kullanım alanlarıHaritacılık daİnşaat ve mimarlık alanlarındaSanat ve tasarım alanları...

Kürenin Yüzey Alanı Formülü

Kürenin Yüzey Alanı Formülü, Küre matematiğin alt dallarından biri olan geometri konusuna aittir. Küre sabit bir noktadan kendisine eşit uzaklıkta bulunan noktaların oluşturduğu bir cisimdir. Küre kusursuz simetriye ve ahenge sahip geometrik bir şekildir. Küreyi diğer geometrik şekillerden ayıran en önemli özellik uzunluğu, genişliği ve yüks...

Silindir Hacim Formülü

Silindir Hacim Formülü, Silindir hacim formülünü uygulayalım ve silindirin hacmini bulmayı örneklerle açıklayalım. Öncelikle silindir; bir dikdörtgen ve iki daireden oluşmaktadır. Silindirin hacim formülünü uygulamamız için ise taban alanını hesaplamalıyız. Silindirin taban alanını bulmak için;Silindirin bir...

Demir 3 Sülfat Formülü

Demir 3 sülfat formülü, Demir 3 sülfat koyu kahverengi bir görünüme sahiptir. Asidik bir sıvı olarak bilinen demir 3 sülfat kimyasal bir bileşiktir. Demir 3 sülfat değerlikli demir kimyasal bir sıvı olduğu için kullanırken bazı önlemler alınarak kullanılmalıdır. Bu kimyasal bileşiğin birçok alanda kullanıldığı bilinmektedir. Demir 3 sülfat ö...

Sodyum Hidroksit Formülü

Sodyum hidroksit formülü: Sodyum hidroksit temel bir element bileşiği olarak bilinmektedir. Beyaz bir renge sahip olan sodyum hidroksit nem çekebilen özelliği olan bir bileşiktir. Su ile temas ettiğinde çok çabuk bir şekilde çözünen sodyum hidroksit kaygan bir yapıya sahiptir. Kokusu bulunmayan bu element bileşiği sıvı ya da katı bir halde o...

Köklü Sayılar Formülleri

Köklü sayılar formülleri, Herhangi bir reel sayının 1/n (N>2 olmak üzere) kuvvetinin alınmasıyla elde edilen sayılara denir. Üslü sayılardaki kuralların hepsi köklü sayılar için de geçerlidir.Köklü sayılarda toplama işlemi; köklü sayıların toplanabilmesi için kök derecelerinin ve kökün içindeki sayınını aynı olması ger...

Trigonometri Yarım Açı Formülleri

Trigonometri Yarım Açı Formülleri; Cos 2a= Cos2 a - Sin2 a yani, cosinüs 2a= cosinüskare a - sinüskare a formülünü Sin2 a=1 1- cos2 a ve cos2 a= 1 - sin2 a ifadeleri kullanılarak yeniden düzenlendiği zaman;Cos 2a= 2. Cos2 a - 1 ve Cos 2a= 1 - sin2 a olur.Tan 2a= 2. Tana/ 1 - tan2 aCot 2a= Cot2 a - 1/ 2. Cota

Excel Yüzde Formülü

Excel Yüzde Formülü; Excel Microsoft Office içerisinde yer alan paket programlarından bir tanesidir. Excel genelde hesap işleri, tablolama ve grafik işlemlerini oluşturmak için kullanılır. Excel birçok matematiksel ve mantıksal işlemleri için formüller kullanılır. Bu formüller hazır şablon halinde bulunurken kendimizde formül oluşturabiliriz...

Excel Toplama Formülü

Excel Toplama Formülü; Excel de yapacağımız toplama işlemi veya diğer matematiksel işlemleri, formülleri excel de formül çubuğuna (Fx)veya sonucun gösterilmesini istediğimiz hücrenin üzerine çift tıklayıp içerisine yazmaya dikkat etmeliyiz. Excel formüller ile yapılacak işlemlerde dikkat edilcek bir diğer husus ise sayılar...

Sinüs Teoremi Formülü

Sinüs teoremi formülü; Sinüs teoremi, üçgen geometrisinde kullanılan ve iki kenar uzunluğu ile bu kenarları arasında bulunan açının sinüsünün çarpımının yarısına eşittir. Sinüs teoremindeki en önemli özellikle tabanları eşit olan üçgenlerden oluşuyor olmasıdır. Sinüs, dik açılı üçgenlerde dik olmayan açı karşısında kalan dik kenarla beraber ...

Hacim Formülü

Hacim formülü; bir cismin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Hacim birimine metreküp denir. Diğer hacim birimlerinin üretilmesi de bundan temel alır. Hacim V sembolü ile gösterilir. Maddelerin hacimleri değişkendir. Sıcaklık ve basınca bağlı olarak hacim değişmektedir. Maddenin katı, sıvı ve gaz hali vardır. Katı halinin sabit ve belirli b...

Yol Formülü

Yol Formülü; yol bir yerden başka bir yere insan, hayvan veya eşyayı bir araçla ulaştırmak için yapılan güzergahlara denir. Yol formülü de birim zamanda bir cismin ne kadar yol aldığını hesaplamak için oluşturulmuştur. Yol formülü yapılan hız ile gidilen zamanın çarpılması ile elde edilir. I=V. T olarak formüle edebiliriz. Burada I olarak an...

Matematik Formülleri

Matematik formülleri, Dünya üzerinde geçmişten günümüze bilim alanında, sağlık alanında, çevre ve düzenleme alanında kısaca her yerde bu formüller kullanılır. Matematik formülleri de bunlardan bir tanesidir ve diğer formüllerden farklıdır. Çünkü bu formüllerin en basitinden en karmaşık olanına kadar her biri birbirinden önemli ve değerlidir....

Eğersay Formülü

Eğersay Formülü: excel çalışma kitabında satırlar veya sütunlardaki hücreye girdiğimiz verilerin türüne göre otomatik olarak saydırıp, grup haline getirmeyi isteyebilir, büyük ve uzun tablolardan istenilen verileri kolayca çekip alabiliriz. Eğersay formülü, çalışma sayfasında satır ya da sütunlarda bir aralıkta dizili olan ve bel...

Dairesel Hareket Formülleri

Dairesel Hareket Formülleri vermeden önce dairesel hareketin kısaca tanımlanması gerekir. Dairesel hareket, daire şeklindeki bir yörüngede birbirine eşit olan zaman aralıkları esas alındığında eşit zamanlarda eşit mesafelerin alınmasını ifade eder. Bu hareket şeklinde hareket, zaman ve alınan yol değişkenleri arasındaki bağıntıları veren for...

Kürenin Hacim Formülü

Kürenin hacim formülü; uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik bölümüne küre yüzeyi adı verilmektedir. Küre yüzeyinin sınırladığı cisme küre adı verilmektedir. Sabit bir noktaya küre merkezi, merkezin küre yüzeyine uzaklığına da kürenin yarıçapı adı verilmektedir. Kürenin iki noktasını birleştiren ve merkezinden geçen ...

Toplam Formülleri

Toplam formülleri, toplama günlük hayatta da sıklıkla karşımıza çıkan sayısal veri işlemi diyebiliriz. Nicel bir kavramdır. Toplama formülleri birçok alanda iş yükünü azaltıcı kolaylıklar sağlamaktadır. Toplama formülleri iki veya daha fazla sayısal verileri toplama işimize yarar.Toplama formülleri kullanım faydaları n...

Analitik Formülleri

Analitik Formülleri; analitik geometrik çalışmalara cebir analizlerini uygulayan ve cebir problemlerinin çözümünde geometrinin terimlerini kullanmakta olan bir matematik dalıdır. Analitik formülleri kartezyen sistem adı verilen koordinat sisteminde gösterilmektedir. Uzayda yer alan analitik geometri, bir eğrinin veya herhangi bir doğru veya ...

Kürenin Formülü

Kürenin formülü; küre geometride yer alan bir nesnedir. Uzaydaki bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği geometrik alana küre yüzeyi denir. Küre yüzeyinin sınırlandırmış olduğu cisme ise küre denir. Kürenin merkezini sabit bir nokta oluşturur. Merkezin kürenin yüzeyine olan uzaklığına ise yarıçap denmektedir. Küre uzayda y...

Açıortay Formülleri

Açıortay Formülleri; herhangi bir üçgende açı kollarına uzaklıkları eşit olan noktaların geometrik yerine açıortay adı verilir. Açıortay herhangi bir açının ölçüsünü iki eşit parçaya bölen ışındır. Bir üçgende iç açıortayların tek noktada kesişmeleri durumunda bu nokta üçgenin iç teğet çember merkezini oluşturur ve genellikle 'I' harfi ile g...

Kümeler Formülleri

Kümeler formülleri, çeşit çeşit bulunmaktadır. Farklı nesnelerin ya da şekillerin toplandığı bir araya geldiği yapılara küme denir. Küme çeşitleri farklılık göstermektedir. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan nesne ya da varlıklara eleman adı verilir. Eleman İ ile gösterilir. Elemanı değil ise Ï ile gösterilir. Kümeler liste...

Ortalama Hız Formülü

Ortalama hız formülü; bir hareketlinin ortalama hızı hesaplanırken, alınan toplam yolun, toplam zamana oranına eşittir. Ortalama hızı tanımlayacak olursak, hız bir vektörel büyüklük olduğundan, bir nesnenin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yer değiştirmesinin zamana bölümü ile bulunmaktadır. Hareket eden cisimler yer değiştir...

Sülfürik Asit Formülü

Sülfürik asit formülü, çok güçlü ve aşındırma özelliğine sahip sülfirik asit canlı dokular dahil olmak üzere metal, taş, kaya gibi aşındırılması zor olan şeyler üzerinde bile güçlü etki yaratabilmektedir. Keskin bir kokuya sahip olan sülfirik asit formülü, su ve diğer pek çok madde de çözünme özelliğine sahiptir. Sülfirik asit form...

Trigonometri Formülleri

Trigonometri Formülleri, Trigonometri matematik biliminin bir dalıdır. Konuları daha çok matematiğin alt dalı olan geometri konularını içerir. Geometride kullanılan cisimlerin mevcut açı bağlantılarını ve açılar arası büyüklükleri inceler. Trigonometri kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Üçgen anlamı taşıyan trigonas ile ölçü anlamında...

Sönmüş Kireç Formülü

Sönmüş kireç formülü, Kimyada sönmüş kireç ya da sodyum hidroksit denilen maddenin halk arasındaki tabiri kireçtir. Yani halk arasında bu çamaşır makinesinde oluşan, çaydanlıkların altlarında, ketılların dibinde sürekli biriken beyaz renkli tortulaşmaya sönmüş kireç denir. Kimyasal bir formülü olan sönmüş kireç formülü aslında sönmemiş kireç...

Fizik Formülleri

Fizik formülleri; Fizik ilkokuldan üniversiteye kadar olan okullarda gösterilen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı hayat ile iç içe olması bakımından çok önemli bir daldır. Aynı zamanda fizik bilim dalı içerisinde birçok kural ve formül bulunmaktadır. Özellikle bu fizik formülleri üniversite sınavlarında hem de günlük hayatta sıklıkla karşımız...

Amonyum Fosfat Formülü

Amonyum Fosfat Formülü, Kimyasal adı phosphoric acid ammonium salt, di ammonium phosphate olan Amonyum fosfat formülü şu şekildedir: (NH4) 2HPO4 olarak yazılır. Görünümü kristalimsi kokusu olmayan toz halde bulunan tiptedir. En çok kullanılan biçimi DAP yani Di amonyum Fosfat'tır. Gübre yapımında kullanılır. Gübresi iki besinli olur. ...

Kalsiyum Oksit Formülü

Kalsiyum oksit formülü, bir tür kimyevi bir bileşik olarak bilinmektedir. Beyaz bir renge sahip aşındırıcı bir yapıda ve alkalik olan bir maddedir. Sanayi sektöründe kireç taşının eritilmesi ile elde edilir. Zaten halk dilinde de kireç taşı olarak bilinmektedir. Su ile tepkime içerisine girer ise oksitlenir ve kalsiyum hidroksit oluşturur. K...

Elektrik Alan Formülü

Elektrik Alan Formülü, Elektrik alanı, elektriksel yükü ya da manyetik alanı çepe çevreleyen uzayın bir uzantısı ve özelliği olan, içerisinde bulunan yüklü olan nesnelere elektriksel bir güç aracılığı ile etki etmektedir. Bu kavram fiziği Michael Faraday tarafından bilime kazandırılmıştır.Elektrik Alan Formülü, Yük...

İvme Formülü

İvme formulü, İvmenin tarifini, ilk defa ünlü İtalyan Fizikçi Galileo net bir şekilde ortaya koymuştur. Aynı eğim açılarına sahip düzlemlerde ve farklı kütlelere sahip cisimler ile gerçekleştirdiği deneylerde açıkca ivmelerin sabit olduğunu gözlemlemiştir. Galileo'nun bu tespiti ile Aristo'nun öğretilerine son verilmiştir. Çünkü Aristo'ya gö...

Kıdem Tazminatı Hesaplama Formülü

Kıdem tazminatı hesaplama formülü, Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerden dolayı işyerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı iş kanunu gereği işçiye ödemekle zorunlu olduğu bir tazminat şeklidir. Ancak kendi isteği ile işçi işinden ayrılıyorsa, işveren kıdem tazminatı ödemekle yükümlü değildir. Ama ki 1475 sayılı kanunun ...

Ardışık Sayılar Formülleri

Ardışık Sayılar Formülleri, Matematik sayesinde; hesaplaması oldukça zor olan işlemler belirli bir kural dahilinde rahatlıkla çözülmektedir. Bu çözümler yapılırken Uzman matematikçilerin asırlar önce bulmuş olduğu kurumlar ve formüller hala geçerliliğini korumaktadır. Formüllerin varlığı sayesinde yapılacak olan işlemler kısa bir sürede hesa...

Kalsiyum Fosfat Formülü

Kalsiyum fosfat formülü, Kalsiyum fosfat vücut için gerekli olan bir mineral olarak bilinmektedir. Kalsiyum fosfat beyaz renkli bir toz halindedir. Vücutta bulunan kemiklerin %70'ini kalsiyum fosfat minerali oluşturmaktadır. Yine dişlerde bulunan diş mineleri de kalsiyum fosfattan oluşmaktadır. Kalsiyum fosfat formülü birçok alanda kullanılm...

Etanol Formülü

Etanol Formülü; renksiz, berrak, kendine has kokulu ve yanıcı bir kimyasal birleşiktir. Etil alkol veya bitkisel alkolde denilmektedir. Alkollü içecek sanayisinde kullanılan tek alkol türü olarak etanol kullanılır. Etanol iki karbon atomu, beş hidrojen atomu ve bir hidroksit (OH) iyonunun birleşmesi ile oluşur. Etanol 78,4 santigrat derecede...

Kimyasal Formüller

Kimyasal formüller, iki terim olarak açıklayalım. Kimya terimi olarak bileşiğin bileşimini kimyasal sembol ve rakamlar kullanarak gösterme şeklidir. Fizik terimi olarak ise bir maddenin yapısında bulunan elementlerin simgeleri ve sayılarıyla gösterilmesidir. Fizik terimi olarak kimyasal formüllere örnek vermek gerekirse bugün bir...

Excel Çikarma Formülü

Excel çıkarma formülü, Excel adı verilen, Microsoft Office denilen bütünün çok önemli bir parçası olan, hesap ve hesaplama işlevli programı kullanırken gerekli olan matematiksel bir formülü ifade etmektedir. Microsoft adı verilmekte olan işletim sistemi tarafından oluşturulmuş olan Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word ve Microsoft O...

Excel Eğer Formülü

Excel Eğer Formülü; kullanımı ile birçok çeşitte yapılacak olan işlemlerde bu formülü kullanarak hesaplamalar yapılabilmektedir. Eğer formülünü birbirinden farklı bazı işlemlerde kullanmamız mümkün olmakla beraber en ufak bir yazım yanlışı, işlemleri yanlış yapmamıza ve sonucun yanlış çıkmasına sebep olabilmektedir. Özellikle parantez s...

İkizkenar Üçgen Formülleri

İkizkenar Üçgen Formülleri, iki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denilmektedir. Bir başka ifadeyle tanımlanacak olursa; bir üçgende çizilen yükseklik eğer kenar ortay oluyorsa bu üçgen ikizkenar üçgen denilmektedir.İkizkenar Üçgen Formülleri ve Özellikleri Nelerdir?Diğer üç...

Excell Formülleri

Excell Formüller, Excell Microsoft firması tarafından bilgisayarlar için geliştirilen ofis program paketi içerisinde yer alan bazı matematiksel fonksiyonlarının da yapıldığı genel bir işlem programıdır. Bu program sayesinde metin yazıları yazılabildiği gibi amatör ve Uzman kullanıcılar için bulunan matematiksel işlemler yapılabilmekte, ...

Excelde Formül Yazma

Excelde Formül Yazma; işlemlerini doğru yazmak ve yerinde kullanmak bizlere hesaplama yaparken zaman kazandırır. Formülleri doğru yazarsak; uygulama ve hesaplamalarda hata olmadığından emin oluruz. İş hayatında excel programı bize çok çeşitli kolaylıklar sağlayabilmektedir. Şimdi excelde formül yazma işlemlerinin nasıl yapılacağını açık...

Magnezyum Nitrat Formülü

Magnezyum nitrat formülü: Magnezyum nitrat özellikle bitkiler için olması gereken en önemli değerlerden biridir. Bitkilerde magnezyum nitratın bu kadar önemli olmasının nedeni ise bitkilerde bulunan klorofilin adlı maddenin temelini oluşturmasıdır. Magnezyum nitrat olmasa bitkide bulunan klorofilinde olmaz. Bitkinin gövdesine birçok vitamini...

Çevre Formülü

Çevre formülü, Matematik denince akla gelen formüller hem günlük hayatta hem de okul hayatında kullanılan hesaplamalardır. Matematikte her simetrik şeklin ismi ve kenar uzunlukları değişir. Bunlarla birlikte formülleri de değişmektedir. Simetrik şekillerin kenar uzunlukları ile yapılan hesaplamalar sonucu çevreleri veya alanları hesaplanır. ...

Tazminat Hesaplama Formülü

Tazminat hesaplama formülü, Tazminat; işçinin çeşitli sebepler yüzünden işyerinden ayrılırken işveren tarafından işçiye 4857 sayılı iş kanunu gereğince ödemesi zorunlu olduğu bir tazminat şeklidir. Bu hak sayesinde işçi kendini gelir ve iş güvenliklerini sağlama almış olur. Ayrıca işveren tarafından gereksiz işten çıkarmalara karşı ...

Formül

Formül; matematiksel ilişkilerin ifade edilme şeklidir. Fen bilimleri alanında da kullanım alanı bulunmaktadır. Matematikte ve pozitif bilimlerde hesaplamaların kolaylaştırılması adına oluşturulan simgeler bütünüdür. Formülün kimya alanında kullanım şekli elementlerin, bileşiklerin vesaire simgeler yardımıyla formüle edilmesi ile oluşmuştur....

Saç Uzatma Formülleri

Saç Uzatma Formülleri, Saçların sağlıklı bir şekilde ve doğal dengesini koruyarak uzaması, saç kökleri, boyları ve uçları için önemlidir. Saç uzatma formülleri uygulamalarından bahsetmeden önce şunu bilmelisiniz ki; saçlara sadece bakım kürleri uygulamak yeterli değildir. Saçlar bizim bir uzvumuzdur ve bizim yediğimiz içtiğimiz gıdalardan be...

Saç Çıkarma Formülü

Saç Çıkarma Formülü, Özelikle erkeklerin 30'lu yaşlardan sonra yaşadığı sıkıntılar arasında saç dökülme problemleri de vardır. Hatta bazen bu sorun o kadar büyür ki bir sendroma bile dönüşebilir. Tabi ki bu birazda kişinin kendi ruh haliyle de alakalı bir durumdur. Kendini ve yaşının getirdiği tüm özelikleri seven bir insan için sıkıntı...

Standart Sapma Formülü

Standart sapma formül, iki verinin aritmetik ortalamaları eşit veya birbirine yakın bir durumu var ise veriler hakkında net bir değer meydana gelmeyebilir. Standart sapma, ölçülebilen verilerin dağılımının, dizideki sayıların bu dizinin ortalaması etrafında nasıl dağıldığını gösteren bir ölçüdür. Dizideki her bir veri ortalamaya ne kada...

Potasyum Fosfat Formülü

Potasyum fosfat formülü: Potasyum fosfat vücut için önem taşıyan mineral çeşitlerinden biridir. Vücuttaki hücrelerin ve iç organların görev ve fonksiyonlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için potasyum fosfata vücut ihtiyaç duyar. Hipokalemi olarak da adlandırılan potasyum fosfat vücuttaki en önemli ilk üç mineral içinde yer al...

Amino Asit Formülü

Amino asit formülü: Kimya biliminde amino asit proteinlerin yapı taşları demektir. Yapısında bulunan âmin ve karboksil grubunda bulunan molekülleri içermektedir. Peptit bağları ile bağlı olan amino asitler kısa bağlandıkları zaman peptid zincirini uzun bağlandıkları zaman ise proteinleri oluşturmaktadır. Amino asitlerin birbirine bağlanması ...

Dairenin Çevre Formülü

Dairenin Çevre Formülü, Çember şeklinde olan şeklin oluşturduğu alanın çevresel uzunluğunu hesaplamaya yarar. Bu formülle ilgili olarak öncelikle kullanılan (Pi) sayısına ilişkin bilgi vermek gerekir. Çünkü dairesel alana sahip olan bir cismin çevresel uzunluğunu bulmak için pi sayısından yararlanılır. Pi sayısı bir dairesel alanda çevre/çap...

10 Sınıf Geometri Formülleri

10 Sınıf Geometri Formülleri, 10. Sınıflarda okutulan geometri dersinin müfredatı içerisinde; analitik geometri, dörtgenler, çokgenler, özel dörtgenler, çember ve daire ile geometrik cisimler gibi ders konuları yer almaktadır. Bu konularla ilgili 10 sınıf geometri formüllerinden bazıları ve geometri konuları şöyledir;Katı Cis...

Zayıflama Formülleri

Zayıflama formülleri, Çağımızda obezite ve şişmanlık önemli bir sağlık sorunudur. Fazla kilolardan bir an evvel kurtulmak gerekir. Vücudun yağlanması bir süre sonra ciddi sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabilir. Özellikle kalp damar sağlığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi önemli hastalıkların meydana gelme ihtimali kilolu insanl...

Bitkisel Formüller

Bitkisel formüller, Günümüzde yetişen her bitkinin kendine has bir rengi, kokusu, tadı ve özelliği vardır. Özellikle bayanlar tarafından son zamanlarda sıklıkla tüketilen bitki çayları birçok hastalığa şifa olabilmektedir. Bu durum her bitkide farklılık gösterir. Bazı bitkiler soğuk algınlığına, bazıları öksürüğe, bazıları da ciddi önem taşı...

Boy Uzatma Formülü

Boy uzatma formülü, boy uzatma isteği geçmişten beri insanların kısa boylu olmanın verdiği mutsuzlukla, özgüven eksikliği ile araştırdığı çeşitli yöntemlere başvurduğu, ancak zorlu ve faydası olmayan uygulamalarla insanları hayal kırıklığına uğratmış bir beklentidir. Bunun için ameliyat olmayı tercih edenler, masraflı ve sıkıntılı bir yola g...

Akım Formülü

Akım Formülü, elektriksel anlamda yük taşıyan parçacıkların birim zamanda yaptığı hareketi ölçmektedir. Elektrik devrelerinde devre elemanlarını birbirlerine bağlayan kabloların içinde hareket halinde olan elektronlar elektriksel yükleri taşımaktadırlar. Herhangi bir kesit parçası üzerinden birim zaman içinde geçen yüklerin miktarı akımı ol...

Amonyum Formülü

Amonyum formülü NH4+ formülüyle gösterilen bir katyon köktür. Amonyumun molar kütlesi ise 18.05'tir. Amonyum, güçsüz bir asittir. Su da çözünen renksiz bir gazdır. Bu sebepten dolayı da billurlaşırlar. Amonyum elde etmek için doğada yer alan proteinlere bakmak yeterlidir. Özellikle deniz ürünlerinde amonyuma rastlarız. Ayrıca çürükçül canlı...

Asetik Asit Formülü

Asetik Asit Formülü: Diğer adı etanoik olan organik bir asittir. Sirkeye ekşi tadını ve kokusunu verir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir. Açık formülü, CH3COOH olarak adlandırılmıştır. Kapalı formülü ise C2H4O2dir. Karbonhidratların doğada yükseltgenmesiyle oluşmuştur. Sanayide hem biyolojik yolla hem de sentetik yolla imal edilir. ...

Hızlı Saç Uzatma Formülleri

Hızlı Saç Uzatma Formülleri, özellikle kadınların hep araştırdıkları, uzun süreler boyunca çaba harcadıkları bir konudur. Tüm kadınlar uzun, gür ve canlı saçların hayalini kurarlar. Fakat gün içerisinde kirli hava şartları, stres, dengesiz beslenme, saça uygulanan yüksek ısı gibi nedenlerden dolayı saçlar yıpranır, dökülüp kırılmalara başlar...

Nitrat Formülü

Nitrat formülü kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşimdir. Molekül formülü NO3 olarak ifade edilir. Molar kütlesi ise 62.00 g/mol. Moleküller yapısı trigonaldir ve oksijen atomları arasındaki açı 120 derece olarak hesap edilmiştir. Organik kimyada nitrik asit ve bazı alkollerin esterlerine nitrat formülü k...

Yağ Yakan Formüller

Yağ Yakan Formüller, metabolizmayı çalıştırmak ve depolanmış yağları eritmek için hazırlanan, C vitamini ağırlıklı bitkisel çaydır. Özellikle kış aylarında, yediğimiz yağlı yemekler ve içeceklerden alınan kaloriler vücutta yağ, katkı maddesi ve tuz olarak depolanır, hızla kilo almaya sebep olur. Fazla kilolar hem sağlığı tehlikeye atar hem d...

Zeka Küpü Formülü

Zeka küpü formülü, Zekâ küpünün sabır küpü ve akıl küpü gibi daha birçok çeşit ismi vardır. Macar heykeltıraş ve mimarlık dalında çalışan Erno Rubik zekâ küpüne 1975 yılları arasında yapmıştır ve ne gariptir ki bu ürünün patentini de almamıştır. Daha sonra bu ürün 1977 yılında çoğaltılmış ve Budapeşte'deki oyuncakçılara satılmıştır

Hidroklorik Asit Formülü

Hidroklorik Asit Formülü, kimyasal bir formüldür ve HCI olarak gösterilir. Hidroklorik asit, klor hidrik asit ya da tuz ruhu olarak da isimlendirilebilir. Renksiz veya sarı renkte olan hidroklorik asit aynı zamanda berrak ve likit görünümündedir. Yoğunluğu 1.18g7cm'tür. Hidrojen ve klor elementlerinden oluşur. Hidroklorik asit oda sıcaklığın...

Türev Formülleri

Türev Formülleri, Türev öncelikli olarak reel sayılarda değerli olmasına rağmen diğer sayı kümelerindeki fonksiyonlar için de genellenmiştir. Şöyle ki, öncelikle reel sayılardan reel sayılara giden bir değişkene sahip olan fonksiyonlar için tanımlanmıştır. Temel anlamda türev bir fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin eğimi hesaplama yöntemid...

Kalsiyum Hidroksit Formülü

Kalsiyum hidroksit formülü: Kalsiyum hidroksit kimyasal bir bileşik olarak bilinmektedir. Sönmemiş kireç içerisine su eklenmesi ile ortaya çıkan kalsiyum hidroksit kimyasal bir bileşik olarak bilinir. Kristal renkli olan kalsiyum hidroksit toz kristaller halinde bir görünüme sahiptir. Ayrıca kalsiyum hidroksit suda çözünebilen bir bileşiktir...

Silindirin Alan Formülü

Silindirin alan formülü, silindir herkesin bildiği gibi geometrik cisimlerden biridir. Silindiri elde etmek için bir dikdörtgeni bir kenarının etrafında döndürmek yeterlidir. Bu silindirin alt ve üst tabanı birer dairedir. Bu silindir ise dik ya da döner silindir olarak tanımlanır. Bildiğimiz soba borusu da bir silindir örneğidir. Günümüzde ...

Birleştir Formülü

Birleştir Formülü: excel çalışma sayfasında, birden fazla hücrenin tek bir hücrede birleştirilmesini sağlar, örnek olarak a1 hücresinde bulunan isim ile b1 hücresinde bulunan soyadını ister a1 ister b1 veya istenirse daha farklı bir hücre içerisinde her iki öğenin tek bir hücre içerisinde görüntüler. Birleştir formülü =BİRLEŞTİR(...

Işık Hızı Formülü

Işık Hızı Formülü, tüm evren baz alındığında uzayda en hızlı ilerleyen şey ışıktır. Işık hızı sadece 1 saniyelik kısa zaman dilimi içerisinde dünya etrafında 7 tur atma özelliğine sahiptir. Işık 1 saniyede 300.000 km hız ile hareket etmektedir. Işık hızı ulaşılabilecek en nihai hızdır. Başka hiçbir şey daha hızlı gitme özelliğine sahip değil...

Karışım Formülleri

Karışım Formülleri; Karışım; birden fazla maddeninbir araya gelirken kimyasal özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları madde topluluğudur.Karışımların Özellikleri Nelerdir?Saf olmayan maddelerdir.Karışımları meydan getiren maddelerin kimyasal özelliklerinde değişim gözlenmez.Fiziksel...

Enflasyon Hesaplama Formülü

Enflasyon hesaplama formülü, Bir ülkenin ekonomisinde fiyatlar sürekli artıyor ya da fiyatlar sürekli azalıyor ise bu duruma enflasyon adı verilir. Somut bir örnek verecek olursak almak istediğimiz ekmek, ev, araba 1 yıl öncesine göre fiyatı arttı ya da azaldıysa bu enflasyondan kaynaklı bir değişimdir.Enflasyo...

Kare Formülleri

Kare formülleri, tüm kenarları birbirine eşit olarak uzanan ve iç açıları toplamı 90 derece olan geometrik şekle kare denir. Kare hesap ve işlem bakımından en kolay geometrik şekillerin başında gelir. Bunun nedeni karenin tüm kenar uzunluklarının aynı sayıda olmasıdır. Bir karenin tek bir kenar uzunluğunu bilmek o karenin hem alanını he...

Sodyum Sülfat Formülü

Sodyum sülfat formülü, Sodyum sülfat bir tür mineraldir. Sülfürik asidin tuzu olarak bilinen sodyum sülfat katı bir haldedir. Rengi ise beyaz ya da kristal olarak gözlemlenmektedir. Nötr bir tuz olarak bilinen sodyum sülfat doğal tabiat kaynaklarından elde edilmektedir. Göl sularından, deniz sularından, tabiatta bulunan kaynaklardaki mineral...

Kükürt Dioksit Formülü

Kükürt Dioksit Formülü, sülfürik asit üretiminde kullanılmakta olan bir kimyasal formüldür. Kükürt dioksit bileşenleri 1 kükürt ve 2 oksijene sahiptir. Oldukça zehirli bir gazdır. SO2 şeklinde gösterilir. Keskin kokuludur ve renksizdir. Genellikle çocuklar ve astımı olan kişiler kükürt dioksite duyarlıdır. Kükürt dioksit bu kişilerde göğüs s...

Cari Oran Formülü

Cari Oran, Finansal analiz teknikleri'den oran Analizi kapsamındaki 4 temel durum analizinden likidite durumu oranları dahilindedir.Cari Oran: Dönen varlıklar'ın kısa vvadeli borçlar'a bölünmesi ile bulunan, işletmenin kısa vadeli borç ödeyebilme gücünü hesaplamaya yarayan bir finansal analiz türüdür. Oran analiz t...

Kalsiyum Sülfat Formülü

Kalsiyum sülfat formülü, Kalsiyum sülfat alçı taşının tozu olarak bilinmektedir. Beyaz bir renge sahip olan kalsiyum sülfat ısıtılıp yaş bir hale getirildiğinde hızlı bir şekilde donan ve sert bir yapıya bürünen bir tozdur. Kalsiyum sülfat içeriğinde hemihidrat bileşiği barındırdığı için donduğunda oldukça sert bir hale gelebilmektedir. Ayrı...

Küpün Alan Formülü

Küpün Alan Formülü; Geometride kullanılan küp kapalı bir cisimdir; kenarları birbirine eşit altı karenin dik açılarla 3 boyutlu biçimde birleşerek altı yüzlü bir şekil oluşturmasına küp denir. Küp, birbirine eş karelerden oluştuğundan tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir ve altı birim kareden oluşur.Tüm prizmaların ala...

Sülfat Formülü

Sülfat Formülü, Sülfat kozmetik ürünlerinin yapımında oldukça sık kullanılan bir bileşiktir. Sülfat sağlık içinde oldukça önemlidir. Sülfat insan vücudu için gerekli olan kimyasal bileşik magnezyum sülfatı da meydana getirmektedir. Sülfürik asidin tuzu olan sülfat inorganik kimyada yer almaktadır. Poliatomik anyon olan sülfat iyonu oldukça s...

Sudkostik Formülü

Sudkostik formülü; Sudkostik diğer adıyla sodyum hidroksit rengi beyaz olan nem çekme özelliğine sahip olan bir bir maddedir. Formülü ise NaOH şeklindedir. Na sodyumu, O oksijeni H ise hidrojeni ifade eder. Suda çok kolay bir şekilde çözünen bir maddedir. Dış yüzeyi ele yumuşak ve kaygan hissettirecek şeklindedir. Sabun etkisi yapan bir çöze...

Fosforik Asit Formülü

Fosforik asit formülü, Fosforik asit kimyasal bir maddedir. Kristalimsi renksiz bir görünüme sahiptir. Fosforik asit su kıvamından biraz daha koyudur. Fosforik asidin kıvamı tarif edilirken şurup kıvamı ile tarif edilmektedir. Fosforik asit 2 çeşittir. Birincisi gıda sektöründe kullanılan fosforik asittir, ikincisi ise endüstriyel sektöründe...

Excel Ara Formülü

Excel Ara Formülü, herhangi bir satır veya sütun için arama yapmamız gerektiğinde kullanabilmekteyiz. Excel düşeyara ve yatayara formüllerini kullanarak da çok uzun sürebilecek işlemlerimizi kısa zamanda çözümleyebiliriz. Özellikle düşeyara formülü, excel ara formülleri içinde en pratik olanı ve en sık kullanılanıdır.

Çinko Sülfat Formülü

Çinko Sülfat Formülü; Çinko sülfat; çinkonun suda eriyebilme özelliğine sahip halidir. Beyaz kristal bir görünüşü vardır. Tarım alanında oldukça önemli bir yeri vardır. Eğer çinko eksik ise bitkinin gelişiminde eksiklikler meydana gelir ve daha az meyve verir. Çinko sülfat gübresinin yapılması bitkiden sağlanacak verimi artırır.

Elementlerin Formülleri

Elementlerin Formülleri; Saf madde, içeriğinde kendisinden başka madde bulundurmayan maddelerdir. Element ve Bileşik olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Element; içeriğinde tek cins atom bulunduran saf maddelere denir. Cansız ve canlı varlıklar elementlerden meydana gelir.Elementlerin özellikleri neler...

Alan Hesaplama Formülleri

Alan hesaplama formülleri, bir kare, üçgen, daire ya da dikdörtgenin alanını hesaplamak için oluşturulmuş formüllerdir. Bir bölgenin alanını hesaplamak bu şekilde daha kolay olmakta ve zaman kazandırmaktadır. Alan hesaplama formüllerinden birçok meslek dalında yararlanılmaktadır. Her ne kadar matematik sevmeyenler için karmaşık görüns...

Sofra Tuzu Formülü

Sofra tuzu formülü: Sofra tuzu üç beyazdan bir tanesidir. Kimyada sofra tuzuna sodyum klorür denir ve sodyum klorürün kimyadaki formülü ve gösterimi NaCl şeklindedir. Sofra tuzunu her yerde ve her an görmek mümkündür. Özelikle pasta, börek, çörek ve yemeklere lezzet vererek besinlerin daha güzel bir tat almasına yardımcı olur. Ayrıca so...

Sodyum Nitrat Formülü

Sodyum Nitrat Formülü, Kimyasal formülü NaNO3 olan kimyasal bileşimdir. Güherçileden ayırmak için şili güherçilesi olarak da adlandırılır. Özelliklerine bakarsak eğer potasyum nitrata oranla suda çok fazla çözünen bir yapıya sahiptir. Beyaz renkte bulunan kristal bir yapıya sahip toz şeklinde bulunan kimyasallardır. Molar kütlesi ise 84...

Sodyum Klorür Formülü

Sodyum Klorür Formülü, Sofra tuzu olarak tanımlanır. Sembolü NaCI olarak adlandırıldı. Sodyum klorür formülü, beyaz kristalli bir bileşiktir. Sofra tuzu yıllarca her canlının kullandığı ve zorunlu kaldığı bir bileşendir. Ticari olarak da kullanılan bir besin kaynağıdır. Sodyum klorür formülü kan plazması dahil hücre dışınd...

Kuvvet Formülü

Kuvvet Formülü, Kuvvet, hareketsiz duran bir nesneyi, eşyayı hareket ettiren, hareket halinde olan nesneyi ve eşyayı durduran etkiye kuvvet adı verilir. Kuvvet duran bir nesneyi ve eşyayı hareket ettirdiği gibi ayrıca nesnelerin doğrultalarını, biçimini ve yönünü de değiştirmektedir.Kuvvetin Cisimler Üstünde...

Sürtünme Kuvveti Formülü

Sürtünme Kuvveti Formülü, Bir cismin veya nesnenin hareketini önleyen ya da hareket kabiliyetini azaltan güce sürtünme kuvveti denilir. Sürtünme kuvveti formülü, Fs ile gösterilir. Sürtünme kuvveti birbirlerine değen yüzeylerin arasında meydana gelir. Yüzeylerden biri değiştiği zaman sürtünme kuvveti de değişim yapar. Sürtünme ku...

Kostik Formülü

Kostik formülü; Kostik katı halde beyaz renkli bir maddedir. Kostiğin bir diğer adı potasyum hidroksittir. Kostiğin formülü tam olarak KOH'dur. Kostiğin formülündeki K potasyumu, O oksijeni ve H hidrojeni ifade etmektedir. Kullanım alanı çok fazla büyük ve geniş bir şekildedir. Kostik ele kayganlık hissi ve yumuşaklık hissi verir bu yüzden k...

Yamuk Formülleri

Yamuk formülleri, Yamuk iki kenarı birbirine paralel olan dörtgene denilir. Paralel olan kenarlara yamuğun tabanı, yamuğun diğer kalan kenarlarına ise yan kenarlar denilir. Tabanlar arasındaki uzaklığa da yükseklik denilir. Yamuk, yanal kenarlara komşu açıların bütünleridir. Bir üçgeni herhangi bir kenarına paralel olarak kesen bir doğru üçg...

Direnç Formülü

Direnç formülü, direnç bir akıma elektrik akımına karşı olarak gösterilen mücadeleye verilen isimdir. Adı gibi direnmek kelimesi üzerine türetilmiştir. Bu direnmek iletkenin yapmış olduğu dirençtir. Direncin gösterildiği elektrik akımını elektronların hareketi ile oluşur. Elektronlar her hareket ettiği zaman iletkenler üzerinde birtakım enge...

Kdv Hesaplama Formülü

Kdv Hesaplama Formülü, katma Değer Vergisi en basit tabir ile ülkemizde alınan tüketim vergi çeşitlerinden biridir. Katma değer vergisi hayatımıza 33 yıl önce 3065 sayılı kanuna göre uygulanmaktadır. Katma Değer vergisi genelde standart olarak %18 uygulanmak ile farklı çeşitlerde de uygulanmaktadır.Kdv Kimlerden Alınır...

Yüzde Hesaplama Formülü

Yüzde Hesaplama Formülü; yüzde hesaplama sayısal bir ifade olup, bir sayının yüz sayısı baz alınarak kesirsel ifadeyi tanımlamadır. Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışırsak, örneğin yüz kişilik bir insan topluluğunda yirmi kişi bayan diyelim. Bu insan topluluğun yüzde yirmisi bayanların yüzdelik ifadesidir. Yüzde yirmi bayan deriz....

İndirgenmiş Sıcaklık Formülü

indirgenmiş Sıcaklık Formülü; indirgenmiş sıcaklık bir yerin veya bölgenin rakımının sıfırmış gibi düşünülerek hesaplanmış sıcaklığına denir. Yeryüzünde sıcaklığın enleme bağlı olarak dağılışını gösteren haritalar çizilirken yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisi ortadan kaldırmak için indirgenmiş sıcaklık formülü kullanılır. İndirgenmiş sıc...

Ters Dönüşüm Formülleri

Ters Dönüşüm Formülleri, Matematikte trigonometri konusunun alt başlığıdır. Trigonometrik fonksiyonlar 6 farklı teoride gösterilir. Bu teoriler trigonometrinin yapı taşlarıdır. Kullanılan tüm formüller bu teorilerin türetilmesi ile bulunmuştur. Bu teoriler:Sinüs fonksiyonu: Bir dik üçgende, bir dar açının karşısında bulunan kenar...

Çemberin Çevre Formülü

Çemberin çevre formülü, bir noktaya eşit uzaklıkta olan bütün noktaların kümesine çember denir. Çemberin en temel elemanlarından biri yarı çap, r ile gösterilir. Pi sayısı çemberde çevre uzunluğu hesabında ve çember yayının uzunluğunu hesaplamada kullanılır. Bu sayı çemberin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen bir sabittir. Çevre uzun...

Fonksiyon Formülleri

Fonksiyon formülleri; matematikte bir fonksiyona ait tanım kümesinde bulunan kavramlarının, değer kümesinde bulunan tanıma karşılık gelen kavramı bulmayı sağlar. Bundan ayrı olarak fonksiyon formülünden faydalanıp o fonksiyona ait grafik çizimi de yapılabilir.Fonksiyon formülleri matematiğin temelidir. Şayet...

Çemberde Açı Formülleri

Çemberde açı formülleri, düzlemde seçilen bir noktaya eşit uzaklıkta olan bütün noktalar kümesine çember denir. Seçtiğimiz nokta O olsun, bu noktaya r birim uzaklıktaki bütün noktalar kümesine; O merkezli r yarı çaplı çember şeklinde ifade edilir. Çember üzerindeki herhangi iki noktayı birleştirdiğimizde oluşan doğruya kiriş denir. Bir çembe...

Benzen Formülü

Benzen Formülü, Maden kömürü katranından üretilen, kimyasal olarak en basit bileşik sayılan bir hidrokarbona verilen bilimsel adıdır. Benzol, su gibi saydam, ancak kendine özgü bir kokusu sahip olan bir sıvıdır. Benzen formülü C6H6, Özgül ağırlığı ise 0, 885'tir. Benzenin donma derecesi 5,5. Alevlenme derecesi ise 80.15 derecedir...

Trigonometri Toplam Fark Formülleri

Trigonometri Toplam Fark Formülleri, Üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki ilişkileri belirlemek için kullanılan formüllerdir. Matematiğin uygulandığı tüm dallarda kullanılır.Trigonometride Özel AçılarTrigonometride formüllerin çözülebilmesi için bazı değerlerin ve terimlerin bilinme...

Üslü Sayılar Formülleri

Üslü Sayılar Formülleri, a gerçek sayılar kümesi elemanıdır. N ise sayma sayıları kümesi elemanıdır. Bu eşitlik a. A. A. A. A = a. N olarak gösterilir. Bu eşitlikteki a tabanı n ise üssü işaret eder.Bu ifade 3.3.3.3 = 3 üssü 4 olarak örneklendirilir. Buradaki 3, a'yı temsil ederken; 3'ün tekrar sayısı ise n'yi temsil eder...

Silindir Formülleri

Silindir formülleri; silindir uzayda yer alan geometrik bir cisimdir. Herhangi bir dikdörtgenin bir kenarı etrafında döndürülmesi yolu ile silindir şekli ortaya çıkar. Silindirlerin alt tabanları ve üst tabanları dairelerden oluşmaktadır. Düzlemsel bir eğri ve bu eğrinin düzleminde yer almayan bir doğru verildiği zaman her zaman bu doğruya p...

Fizik Hareket Formülleri

Fizik Hareket Formülleri, hareket maddelerin zaman içerisindeki yer değiştirme potansiyelidir. Fizik de harekette cisimlerin hangi etkiler ile yer değiştirdiği ve hangi yöne doğru hareket ettiği belirtilmek durumundadır. Bir cismin hareketi esnasında izlemiş olduğu yolun şekline yörünge ismi verilir. İzlenmekte olan yolun şekli doğrusal bir ...

Parabol Formülleri

Parabol formülleri, Matematik bilimin bir dalı olan ikinci derece bir denklemler konusunun alt başlığıdır. Paranol formüllerü özellikleri açısından ikinci derece denklemlerin formüllerine oldukça benzerdir. İki konu Arasındaki fark; denklemin 0 yerine y eksenine göre eşitlenmesi ile bulunur.y = ax2 + bx + c şeklinde yazılan fonksiyo...

Karekök Formülleri

Karekök Formülleri,  n ≥ 2'den büyük doğal sayı olmak üzere, an = b ise a = √ bn olur.               N=2 ise a2=a √ a ifadesine karekök denir.N...

Katı Basıncı Formülü

Katı Basıncı Formülü, katı cisimlerin başka bir cisim tarafından kendilerine uygulanan kuvvetin yönüne, değerine bağlı olarak ilettikleri basınç değerini hesaplamaya yarar. Ayrıca katı cisimler sahip oldukları ağırlık nedeni ile üzerinde oldukları zemine bir basınç kuvveti de uygularlar.Bir katı cismin ağırlığı G ile sembolize ed...

Fizik Hız Formülleri

Fizik Hız Formülleri, Üniversiteye giriş sınavlarında Fizik dersi kapsamında sorulan sorularda karşılaşılan konulardandır ayrıca hız formülleri üniversiteye giriş sınavlarında matematik dersi kapsamında sorulan hız problemlerinde de kullanılmaktadır. Sınavlarda öğrencilerin karşılaştıkları sorularda kullanabilecekleri fizik hız formülleri...

Potansiyel Enerji Formülü

Potansiyel Enerji Formülü, enerji; kısaca iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Skaler bir niceliktir. Birçok enerji çeşidi bulunmaktadır. Potansiyel enerji, kinetik enerji, ışık enerjisi, kimyasal enerji, elektrik enerjisi gibi birçok çeşitleri vardır. Potansiyel enerjinin sembolü Ep ya da U‘dur. Birim olarak ise diğer ener...

Düşeyara Formülü

Düşeyara Formülü; Excelde kullandığımız, özellikle iş hayatında yapacağımız birçok işlemi kısaltmamıza yarayan bir formüldür. Düşeyara formülünü kullanarak birbirinden farklı tablolardaki verileri elle tek tek yazmaya gerek kalmadan birleştirebilmekteyiz. Şunu da belirtelim ki; iki ayrı yapılan tablodaki işlemlerle ilgili hücreler aynı ...

Hareket Formülleri

Hareket formülleri, Genellikle lise düzeyinde matematik ve fizik derslerinde görülen hareket formülleri olmazsa birçok problem çözümü elde edilemez. Temel eğitim içeriğinde yer alan derslerin konusu olan hareket problemleri kendilerine özgü türetilmiş formüllerle öğrencileri kısa sürede sonuca ulaştırır. Hareket formülleri; Harek...

Gaz Basıncı Formülü

Gaz Basıncı Formülü, gaz basıncı formülünün ortaya çıkmasında sıcaklık, nem, miktar ve hacim etkilidir. Gaz basıncı formülü P. V=n. R. T olarak ifade edilebilir. Burada P basınç, V hacim, n mol sayısı, R sabit grup, T sıcaklık olarak ifade ederiz. İdeal gaz sabiti olan R ise 22,4/273=0,082 olarak ifade edilir. Gazlarda basınç, gazın molekül ...

Etopla Formülü

Etopla Formülü, bilgisayarda ofis paketi içinde yer alan excel programında etopla formülü, belirlenen ölçüye uyan bir aralık içerisinde bulunan veri değerleri toplamını almak üzere kullanılır. Mesela bir sütun içerisinde bulunan sayılar içerisinde sadece 12'den büyük olan sayıların toplamını almak istediğimizde etopla formülünü ş...

Kalsiyum Karbonat Formülü

Kalsiyum karbonat formülü, Kalsiyum karbonat halk arasında kireç taşı olarak bilinir. Kalsiyum karbonat formülü; CaCO3 tür. Kalsiyum karbonat formülü, bir kalsiyum ve üç karbon atomunun birleşmesiyle oluşur. Kalsiyum karbonat formülü doğada en çok deniz kabukları ve kayaçlarda bulunur. Ülkemizde oldukça yaygın kullanılan bir bileşiktir. Faka...

Einstein Formülü

Einstein Formülü günümüz zamanında birçok alana ışık tutan bir buluştur. Bu formülde kütle ile enerji arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu formülü kısaca anlatmak gerekirse bir madde de kilogram başına, boşluktaki ışığın metre saniye cinsinden hızının karesinin sayısal değeri kadar enerji düşmesi olarak tanımlayabiliriz.

Eğer Formülü

Eğer formülü, genel tanımı iki ya da daha fazla koşul olduğunda koşulların sonucuna göre yapılması gerekn işlemi seçmemizi sağlamaktadır. Koşul formülü de denilmektedir. Eğer formülü hakkında bilmemiz gerekenler sırasıyla şunlardır, tek başına kullanılma zorunluluğu yoktur, aynı anda 7 adet iç içe eğer formülü kullanılır, formülün içeri...

Kimya Formülleri

Kimya formülleri; kimya maddelerin yapısını, özelliklerini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran ve uygulayan bir bilim dalıdır. Kimyanın alanı çok geniş olup, birçok alt dala ayrılmıştır. Kimyanın alt ana dalları organik kimya, fizikokimya, biyokimya, analitik kimya ve anorganik kimyadan oluşmaktadır.Kimya formüllerin...

Asit Formülleri

Asit Formülleri; Asitler su ile hidrojen iyonları üretebilen hidrojen bileşiğidir. Hidrojen iyonları çözeltileri asidik yapar. Asitler mavi olan turnusol kağıtlarının rengini kırmızıya çevirir. Bazik olan maddeler ise kırmızı olan turnusol kağıtlarını maviye çevirir. Eski Türkçemizde hamız ve bazı kaynaklarda ise ekşit denir. Yediğimiz gıdal...

Çember Formülleri

Çember Formülleri;  çember merkez noktaya eşit uzaklıkta ve aynı düzlem üzerinde yer almakta olan noktaların birleşerek oluşturduğu kapalı eğridir. Çemberin merkezinden kapalı eğriye doğru çizilen bütün uzunluklar birbirine eşittir. Eşit olan bu uzaklıklara yarıçap adı verilir. Yarıçapın iki katı uzunluk ise çap olarak adlandırılmaktadı...

Atış Formülleri

Atış formülleri fiziğin en önemli kuramlarının başında gelir. Bunun sebebi günlük yaşantımızı fazlasıyla etkileyen ve her an her yerde rastlayabileceğimiz hareketler fizikle ilgilidir dolayısıyla bunun içinde atış formülleri de vardır.Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağıya doğru düşmesini hemen hemen hayatımız...

Excel Formülleri

Excel Formülleri; Excel'in varlığından bu yana bizim hayatımızı kurtaracak nitelikte formüller 1989 Excel 2.2 Sürümü ile bizim kullanımımıza açıldı 1982 yılında hizmet vermeye başlayan Excel tam anlamıyla 2.2 sürümü ile bizlere formül hizmetlerini kapsamlı biçimde sunmaya başladı. Excel formüllerine basit örneklerle başlayalım,

Kalsiyum Nitrat Formülü

Kalsiyum Nitrat Formülü: Kimyasal yapısı (Ca (NO3)2 4H2O) olan bir tür gübre çeşididir. Beyaz renkli tanecik yapısında bulunan suda çok çabuk çözülmekte, bitkilere verim sağlayan ve bitkilerin gelişmesi ve büyümesine yardımcı olan, iki besinli bir gübredir. Kalsiyum nitrat bitkiler için önemli bir bileşimdir. Suda tamamının çözülmesi ve içer...

Excel Çarpma Formülü

Excel Çarpma Formülü; Excel de her çalışma kitabı başlangıçta 3 sayfadan oluşmaktadır ve her çalışma sayfası;256 sütun (A-IV)ile 65536 satırdan oluşur. Sütun ve satırların oluşturduğu her bir bölmeye hücre denir. Örneğin; A sütunu ile 1. Satırın birleştiği bölmeyeA1 hücresi denilmektedir.

Binom Formülü

Binom Formülü: (A + b) n şeklinde tanımı tanımlanan binom formülü açılımıyla a, b∈ R, n∈ N olarak iki terimli ifadelerin pozitif bir tamsayı olan kuvvetlinin açılımı bulunur. Binom formülü açılımının çarpanlarına ayırma, alt kümesi sayılarını bulma ile olasılık hesapları için, geniş kullanımı olan alanları vardır ve...

Excel Bölme Formülü

Excel Bölme Formülü; Excel sütunlar harf ile satırlar rakam ile adlandırılır. Satır ve sütunların birleştiği bölmeye ise hücre denilmektedir. Örneğin; B sütunu ile 4. Satırın birleşmesi B4 hücresi denilmektedir.Excel ile bölme işlemi yaparken bir hücredeki sayıyı böleceğiz zaman / (Eğik çizgi) aritmetik işl...

Excel Düşeyara Formülü

Excel Düşeyara Formülü: Excel bilgisayar ortamında, ofis paket programları içinde, genellikle formüller kullanılarak matematiksel işlemlerin yapıldığı ayrıca metin yazıları içinde kullanılabilen bir programdır.Rapor işlemlerinden İstatistiki verilere kadar, birçok değişik usullerde Excel ortamında listelemeler yapılmaktad...

Sinüs Formülü

Sinüs Formülü, Bir ABC dik üçgeninde, C açısı 90 derece, A açısı x, B açısı y ise ve A açsının karşısındaki kenarın uzunluğu a, B açısının karşısındaki kenar uzunluğu b, C açısının karşısındaki kenar uzunluğu c olsun. Dik açının yani 90 derecelik açının karşısıdanki kenara hipotenüs uzunluğu denir. Bu ABC üçgeninde hipotenüs uzunluğu c olur....

Matriks Formülleri

Matriks Formülleri; Matriks formülleri ile hareketli ortalama yazılabilir. MOV (Data, Period Yöntem S E W TRI VAR ZL WW); Data açılışa, kapanışa, e yüksek veya en düşüğe göre mi yazılacak, bu belirtilmelidir. Periyot; seçmiş olduğunuz datayı hangi periyotta yazılcağını belirler. Yöntem bölümünde ise hareketli olan ortalamanın nasıl ya...

Alt Küme Formülü

Alt küme formülü, matematikte içerisinde elemanlar bulunan bir gruba küme denir. Kümelerin formüllerini hesaplarken o kümenim içindeki eleman sayısı baz alınır. Bu sayılara göre kümelerin alt küme formülü ve diğer formülleri oluşturulur. A adı verilen bir kümenin içerisinde { a, z,x, c } bulunuyorsa A kümesinin eleman sayısı 4 olur. K...

Koninin Hacim Formülü

Koninin Hacim Formülü; Koni; Matematikte bir düzlem içinde yer alan dairenin bütün noktalarını düzlem dışındaki bir nokta ile birleştiren doğru parçalarından meydana gelen geometrik şekil olarak tanımlanır. Koni, tabanı daire olan bir piramit şeklidir.Koni TürleriDik koni; Dik bir ü...

Sirke Formülü

Sirke Formülü hem ekşi hem de asitli olan meyvelerden (Üzüm ve elma meyveleri) hazırlamış olan sirkeler çoğunlukla koruyucu olarak, yemeklerde ve salatalarda tat vermesi için kullanılır, salamura şeklinde hazırlanmaktadır. Sirke genellikle oluşturulmuş olduğu asitli ortama bağlı olarak gıdaların bozulmasında etkili olan mikroorganizmaların ç...

Paralelkenar Formülleri

Paralelkenar Formülleri; Paralelkenar; Karşılıklı kenarları birbirlerine paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları eşit olan dörtgenlerdir. Bir dörtgende karşılıklı olan kenarlar birbirine paralel ise eşit ve eşit ise paralel olmalıdır.Paralelkenar Özellikleri Nelerdir?Paralelkenarlar dörtgen olduğundan...

Harmonik Hareket Formülleri

Harmonik Hareket Formülleri, Harmonik Hareket; Bir cismin periyodik olarak yaptığı salınım hareketidir. Sarkaç salınımı, keman telinin titreşimi harmonik harekettir. İki tür harmonik hareket vardır. Bunlar;Dairesel hareketBasit harmonik hareketDairesel Hareket; yarıçapı r olan çember biçimind...

Sinüs Alan Formülü

Sinüs alan formülü, üçgende alan hesabı yaparken kullanılan yöntemlerden biridir. Yöntemle alan hesabı oldukça kolaydır. Üçgende iki kenar uzunluğu bilindiğinde ve bu iki kenar arasındaki noktada oluşan açının derece cinsinden değeri bilindiğinde bu yöntemle çok kolay bir şekilde üçgenin alanı hesabı yapılabilir. Üçgenin bilinen kenar uzunlu...

Dairenin Alan Formülü

Dairenin alan formülleri; bir çember ile çemberin iç bölgesinin bileşiminden oluşan düzlem parçası olan dairenin yüzeyde kapladığı alanı hesaplama yöntemleridir. Dairenin alanını hesaplayabilmek için Pi sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımından oluşur.(π). (R2) formülü ile hesaplanır....

Toplam Çarpım Formülleri

Toplam Çarpım Formülleri, Matematikte birbirinden farklı konulardır. Diğer formüllerde olduğu gibi uzun bir yazımı kısaltmak için bulunmuş özel yazımlardır.Toplam SembolüToplam sembolünde bir alt ve bir üst sınır vardır. Formül yazımı alt sınırdan başlayıp her zaman bir artırarak hani cins üzerinden ...

Permütasyon Formülü

Permütasyon Formülü, Matematikte kullanılan bu formüller genellikle kombinsyon ve olasılık konuları ile işlenir. Permütasyon konusu sırlama konusu olarak da bilinir. Bu konunun formülize edilebilmesi için bazı kullanılan bazı terimlerin bilinmesinde fayda vardır.A1, A2, An isimli n tane küme alınsın.A1 * A2...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatım...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonuc...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler n...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024