Eğim Formülü Nedir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Eğim Formülü Nedir?

Eğim Formülü, Eğim bir doğrunun herhangi iki noktasında yer alan dikey değişimlerinin yatay değişimlerine oranıdır. Eğim m harfi ile gösterilir. Eğim en çok belirli bir uzaklıktaki yükseklik farkı ile ifade edilebilmektedir. Eğim formülü yorumlanırken örneğin yüz metrelik bir yükseklikte beş metrelik bir yükseklik farkı için yüzde beş kavramı kullanılır. Eğim yorumlanırken eğer binde olarak bir yükseklik hesaplanıyorsa bin metrelik bir yükseklikte 10 metrelik bir yükseklik farkı için binde 10 kavramı kullanılır.


Eğim formülü hesaplama


Eğim formülü hesaplarken kesin bir doğruluk payı elde etmek için nivelman ismi verilen araçlar kullanılır. Nivelman araçları genellikleri çok uzun yükseklikleri ölçmek için kullanılır. Kısa olan yükseklikleri ölçmek için kabarcıklı düzeç kullanmak yeterli olacaktır. Coğrafi bir terim olarak eğim içerisinde eğim eğrisi, basınç eğimi, eğim kesikliği ve eğim ölçer kavramlarını barındırmaktadır. Eğim eğrisi nehirin, nehir yatağını aşındırması süresi boyunca gelişen ve akar suyun kaynak yeri ile ağzı arasındaki yatak boyunca çizilen eğridir. Eğim ölçer yatay duruşları bozulmuş olan katmanların dalışını ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Eğim ölçer cihazı genellikle bir iletki biçiminde olmaktadır. Basınç eğimi birbirinin arkasından gelmekte olan iki eş basınç üzerinde bulunan birbirine en yakın iki farklı noktanın basınç farklarının o iki nokta arasında bulunan uzaklığa oranıdır. Son olarak eğim kesikliği akarsular boyunca yer yer görülmekte olan dik yerlerdir. Akarsular dik yerleri aşındırma yolu ile eğim kesikliklerini gidermeye çalışırlar.


Eğim açısı özellikleri nelerdir?

 • Eğim açısı 0 derece olan eğrilerin eğimi sıfırdır.
 • Eğim açısı dar açı olan doğruların eğimi pozitiftir.
 • Eğim açısı geniş açı olan doğruların eğimi negatiftir.
 • Eğim açısı 90 derece olan doğruların eğimi ise matematiksel veri olarak hesaplanması mümkün değildir.
 • Y=mx+n şeklindeki bir doğrunun denkleminde m eğim değeri x sayısının kat sayısıdır. Paralel doğruların eğimi daima birbirine eşittir.
 • Birbirine dik olan doğruların eğimi çarpımı -1 değerine eşittir.
 • Eğim hesaplamalarında hesaplama birimi istisnalar olmadıkça metre cinsinden alınır.

Eğim formülü

 • Eğim= hx(100 veya 1000)/L'dir.
 • H= yükselti farkı
 • L=Yatay uzaklık
 • M = yatay uzunluk/dikey uzunluktur.
 • Koordinat sisteminde 'y' eksenine göre sağa yatık olan doğrunun eğimi pozitiftir.
 • Koordinat sisteminde 'y' eksenine göre sola yatık doğruların eğimi negatiftir.
 • Eğim açısı bir doğru parçasının bir noktasından geçen yatay düzlem ile yapılan açıya verilen addır.
Eğim formülü hem matematikte hem de coğrafya da kullanım alanı bulmaktadır. Matematikte kullanılan bir başka eğim formülü de (Y2-Y1)/(X2-X1) şeklindedir. Dört farklı koordinat noktasında yer alan bu değerler ile eğim hesaplanabilir. Eğim hesaplamaları coğrafya da harita üzerindeki yer şekillerinin hesaplanmasında kullanılır. Haritaların ölçekleri, coğrafi şekillerin eğimi, denizler ve dağlar arasındaki yükseltilerin eğimi eğim formülleri ile tespit edilebilmektedir.

Eğim Formülü Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Excell Formülleri Nelerdir?

Excell Formülleri Nelerdir?

Zaç Yağı Formülü Nedir?

Zaç Yağı Formülü Nedir?

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Alüminyum Sülfat Formülü Nedir?

Alüminyum Sülfat Formülü Nedir?

Öz Isı Formülü Nedir?

Öz Isı Formülü Nedir?

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Damga Vergisi Hesaplama Formülü

Damga Vergisi Hesaplama Formülü

Ozon Formülü Nedir?

Ozon Formülü Nedir?

Güncel

Etil Alkol Formülü Özellikleri

Etil Alkol Formülü Özellikleri

Güncel

Dairenin Çevre Formülü

Dairenin Çevre Formülü

Güncel

Basınç Kuvveti Formülü Nedir?

Basınç Kuvveti Formülü Nedir?

Kireç Çözücü Formülü Nedir?

Kireç Çözücü Formülü Nedir?

Dairenin Alan Formülü Nelerdir?

Dairenin Alan Formülü Nelerdir?

Basit Harmonik Hareket Formülleri Nelerdir?

Basit Harmonik Hareket Formülleri Nelerdir?

Protein Formülü Nedir?

Protein Formülü Nedir?

Momentum Formülü Nelerdir?

Momentum Formülü Nelerdir?

Çinko Fosfat Formülü Çinko Fosfat Kimyasal Formülü

Çinko Fosfat Formülü Çinko Fosfat Kimyasal Formülü

Sodyum Fosfat Formülü Sodyum Fosfat Çeşitleri

Sodyum Fosfat Formülü Sodyum Fosfat Çeşitleri

Yarım Açı Formülleri

Yarım Açı Formülleri

Sodyum Hidroksit Formülü Nedir?

Sodyum Hidroksit Formülü Nedir?

Magnezyum Nitrat Formülü

Magnezyum Nitrat Formülü

Magnezyum nitrat formülü: Magnezyum nitrat özellikle bitkiler için olması gereken en önemli değerlerden biridir. Bitkilerde magnezyum nitratın bu kadar önemli olmasının [...]

Alüminyum Nitrat Formülü Nedir?

Alüminyum Nitrat Formülü Nedir?

Alüminyum Nitrat Formülü: Formülü Al (NO3)3, molekül kütlesi 213,0 gram olan alüminyum hidroksitin HNO3 çözeltisinde çözümlenerek oluşan çözeltinin buharlaşması s[...]

Asetilen Formülü Özellikleri ve Bileşikleri

Asetilen Formülü Özellikleri ve Bileşikleri

Asetilen Formülü: asetilen Alkin grubunun ilk ve basit bir üyesi olarak hidrokarbon gazdır. Asetilen formülü; C2H2HC=CH'dir. Asetilenin molekül ağırlığı: 26.02'dir. Mol[...]

Hızlı Saç Uzatma Formülleri Nelerdir?

Hızlı Saç Uzatma Formülleri Nelerdir?

Hızlı Saç Uzatma Formülleri, özellikle kadınların hep araştırdıkları, uzun süreler boyunca çaba harcadıkları bir konudur. Tüm kadınlar uzun, gür ve canlı saçlar[...]

İtme Formülü Nedir?

İtme Formülü Nedir?

İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme [...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6