Gaz Formülleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Gaz Formülleri Nelerdir?

Gaz Formülleri; Gazlar; madde moleküllerinin birbirinden en uzak olduğu halidir ve moleküller hızlıdır. Moleküller arasındaki etkileşim yok denecek kadar azdır. Kolaylıkla sıkıştırılabilirler. Özkütleleri katılara ve sıvılara göre küçüktür. Bulundukları kabın her noktasına eşit basınç uygularlar.
 • İdeal Gaz; öz hacme sahip olmayan, molekülleri arasında itme ve çekme kuvveti bulunmayan ve moleküllerin çarpışmasında kinetik enerji kaybı olmayan gaz örneğidir. Doğada bulunan gazlar gerçek gazlardır. Bu gerçek gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklık işlemlerinde ideal gaza dönüşür.
 • İdeal gaz denklemi; P. V= n. R. T ile ifade edilir.
 • P: Basınç (Atm)
 • NOT: 760 mm Hg =76 cm Hg = 1 atm bağıntısı unutulmamalıdır.
 • V: Hacim (Lt)
 • N: gazın mol sayısı
 • R: ideal gaz sabiti bütün gazlar için ortaktır ve değeri 22,4/273 = 0,082 litre. Atm/mol. K)
 • T: sıcaklık (Kelvin) (K)
Örnek: 2 mol H2 gazının 5,6 litre hacmi olan bir kapta basıncı 8 atm basınca sahip olabilmesi için sıcaklık kaç Kelvin olmalıdır?
 • Çözüm; P= 8 atm
 • V= 5,6 lt
 • N= 2 mol
 • R= 22,4/273 = 0,082
 • T=?
 • P. V = n. R. T denkleminde verileri yerine yazarsak,
 • 8 atm. 5,6 lt= 2. 0,082. T
 • T= 273 K olur.

Gazların Çözünürlüğü

 • Gazların cinsine bağlıdır.
 • Gazın bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlıdır. Sıcaklık artarsa çözünürlük azalır.
 • Gazın basıncına bağlıdır. Basınç artarsa çözünürlük artar.

Gazların Yoğunluğu ve Formülü

 • Gazın mol sayısı: gaz kütlesi/gazın mol ağırlığı
 • N: gaz mol sayısı
 • M: gaz kütlesi
 • MA: gazın mol ağırlığı
 • N= m/mA
 • İdeal gaz denkleminden yerlerine koyarsak,
 • P. V= m/mA. R. T
 • P. MA= m/V. R. T ve d=m/V (Özkütle= kütle/hacim) olduğu için
 • P. MA= d. R. T denklemi yoğunluk hesaplamalarında kullanılır.

Gazların Karşılaştırılması ve Formülü

 • Bir ya da birden fazla gaz birbiri ile karşılaştırıldığı zaman yine ideal gaz denkleminden yola çıkarak,
 • P. V= n. R. T denkleminde R sabiti çekildiği zaman, R= P. V/n. T olur.
 • Z gazı için, Pz. Vz= nz. R. Tz
 • Y gazı için, Py. Vy= ny. R. Ty bu iki denklemden yola çıkarak genel bir denklem elde edilir. Burada R yani iadeal gaz sabitinin eşitliği kullanılır. Ve;
 • P1. V1/n1. T1= P2. V2/n2. T2 genel denkliği elde edilir.

Gazların Karıştırılması ve Formülü
 • Sıcaklık (T) sabit ise P. V=n. R. T denklemine göre gazlar karıştırıldığı zaman;
 • Pson. Vson= P1. V1+P2. V2+.+Pn. Vn formülü kullanılır.

Gazlarda Kısmi Basınç ve Formülü
 • Kısmi basınç, karışımda bulunan her bir gazın o kap içeresinde yalnız olduğu zaman yapacağı basınçtır. Kısmi basınçtan bahsedebilmek için kabın içinde birden fazla gaz bulunmalıdır. Kabın içerisindeki bütün gazlar için hacim (V) ve sıcaklık (T) aynı olur. Basınç ise mol sayısı ile doğru orantılı olmuş olur.
 • Herhangi bir a gazı için,
 • Pa: a gazının kısmi basıncı
 • Na: a gazının molü
 • PT: Toplam basınç
 • NT: Toplam mol sayısı
 • Pa=(Na/nT). PT denkliği yazılabilir.

Gaz Formülleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

Çok Okunanlar

Köşegen Sayısı Formülü

Köşegen Sayısı Formülü

Dörtgen Formülleri Nelerdir?

Dörtgen Formülleri Nelerdir?

Excel Çarpma Formülü Nedir?

Excel Çarpma Formülü Nedir?

Popüler İçerikler

Sinüs Formülü Nelerdir?

Sinüs Formülü Nelerdir?

Arap Sabunu Formülü

Arap Sabunu Formülü

Bağıl Nem Formülü

Bağıl Nem Formülü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Matematik Formülleri Nelerdir?

Matematik Formülleri Nelerdir?

Açısal Momentum Formülü Nelerdir?

Açısal Momentum Formülü Nelerdir?

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Çamaşır Suyu Formülü Nedir?

Sudkostik Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Sudkostik Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Harmonik Hareket Formülleri Nelerdir?

Harmonik Hareket Formülleri Nelerdir?

Güncel

Permütasyon Formülü Nelerdir?

Permütasyon Formülü Nelerdir?

Güncel

Dikdörtgenin Alan Formülü Nedir?

Dikdörtgenin Alan Formülü Nedir?

Amonyum Sülfat Formülü Nedir?

Amonyum Sülfat Formülü Nedir?

Paralelkenar Formülleri Nelerdir?

Paralelkenar Formülleri Nelerdir?

Daire Formülleri Nelerdir?

Daire Formülleri Nelerdir?

Basınç Kuvveti Formülü Nedir?

Basınç Kuvveti Formülü Nedir?

Kalsiyum Fosfat Formülü Nedir?

Kalsiyum Fosfat Formülü Nedir?

Elektrik Formülleri Nelerdir?

Elektrik Formülleri Nelerdir?

Excel Çikarma Formülü Nedir?

Excel Çikarma Formülü Nedir?

Fosfit Formülü Nedir?

Fosfit Formülü Nedir?

İtme Formülü Nedir?

İtme Formülü Nedir?

Sabun Formülü Nedir?

Sabun Formülü Nedir?

Sabun formülü, yağ asitlerinin suda çözünen sodyum ve de potasyum tuzlarından oluşmaktadır. Sabunlar, katı ve sıvı yağların veya onların yağ asitlerinin, kimyasal o[...]

Deterjan Formülü Nedir ve Nasıl Yapılır?

Deterjan Formülü Nedir ve Nasıl Yapılır?

Deterjan Formülü, deterjan temizleme ve arıtma işlemi için kullanılan kimyasal içerik deterjan formülünü oluşturur. Deterjan köpürme özelliği ile kirlerin içine iş[...]

Hipoklorit Formülü Nedir?

Hipoklorit Formülü Nedir?

Hipoklorit Formülü, hipoklorit bir baza klor absorbe edilmek sureti ile elde edilen asittir. Hipoklorit formülü genel kullanım amacı, beyazlatıcı ya da dezenfektan şeklidi[...]

Kenarortay Formülleri Nelerdir?

Kenarortay Formülleri Nelerdir?

Kenarortay Formülleri, Tarihine bakıldığı zaman milattan öncesine dayanır. Eski Mısır'da, Sümer medeniyeti ve Mezopotamya medeniyeti de kenarortay formüllerinin kullanı[...]

Magnezyum Oksit Formülü Özellikleri

Magnezyum Oksit Formülü Özellikleri

Magnezyum Oksit Formülü, Magnezyum oksit, beyaz renkli ve kristal şeklinde olur. Magnezyum oksidin kimyasal formülü ise MgO 'dur. Bu madde magnezya olarak da bilinir. Magnezyu[...]

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6