Basınç Formülü Nedir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Basınç Formülü Nedir?

Basınç Formülü, basınç, bir yüzeye etki eden dik kuvvetin birim alanda oluşturduğu etkidir. Madde katı, sıvı ya da gaz hangi halde olursa olsun ağırlığından dolayı bulunduğu yüzeye kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet basıncı denir.

Basınç formülü

Basınç= Kuvvet/Alan
 • Basınç: P (Newton/metre) (N/m)
 • Kuvvet: F (Newton) (N)
 • Alan: S (Metre) (M)
 • P= F/S
Yüzey alanı artarsa basınç azalır, yüzey alanı azalırsa basınç artar. Yani basınç ile yüzey alanı ters orantılı olarak değişir.

Uygulanan dik kuvvet artarsa basınç artar, kuvvet azalırsa basınç azalır. Yani kuvvet ile basınç doğru orantılı olarak değişir.

Katılarda Basınç Formülü; katı maddelerin ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeyde oluşturduğu dik kuvvetin etkisi katı basıncı denir. Katı cisimlerim bulundukları zeminde oluşturduğu dik kuvvet katı cismin kendi ağırlığıdır. Katı basınç formülü;
 • Katı basıncı= Ağırlık/ Yüzey alanı
 • Katı basıncı: P (N/m2) (Pascal) (Pa)
 • Ağırlık: G (N)
 • Yüzey alanı: S (M2)
 • P=G/S
Katı cisimler kendilerine uygulanan kuvveti yönü ve şiddetini değiştirmeden yani aynı doğrultuda iletirler. Yüzey alanının farklı olduğu yerde basınç değişir. Örneğin; çivinin baş kısmı (Tepe) geniş, uç kısmı ise sivridir. Tepeye uygulanan kuvvet uç kısmada aynen iletilir. Fakat uç kısmın yüzeyi alanı daha küçük olduğundan basınç büyük hissedilir ve çivi kolayca girer.

Sıvılarda Basınç Formülü; sıvıların ağırlıklarından dolayı bulunduğu kabın her noktasına uyguladıkları etkiye sıvı basıncı denir. Sıvı basıncı;
 • Sıvı yüksekliğine
 • Sıvının cinsine bağlıdır.
Sıvı basınç formülü
 • Sıvı basıncı=yükseklik x yoğunluk x yerçekimi ivmesi
 • Sıvı basıncı: P (Pascal) (Pa)
 • Sıvının yüksekliği: h
 • Sıvının yoğunluğu: d
 • Yerçekimi ivmesi: g
 • P=hxdxg
Sıvılarda basınç
 • Kabın biçimine
 • Kabın genişliğine
 • Sıvının miktarına bağlı değildir.
Gazlarda Basınç Formülü; kapalı kaplardaki gaz moleküllerinin kabın iç yüzeylerine çarpmaları ile oluşturdukları etkiye gaz basıncı denir. Gaz molekülleri kabın iç yüzeyindeki her noktaya eşit sayıda çarptığından kabın her noktasındaki gaz basıncı eşit olur. Gaz basıncının hesaplanabilmesi için;
 • Sıcaklık,
 • Bulunduğu kabın hacmi, gazın miktarı,
 • R (İdeal gaz sabiti) önemlidir. Yani gaz basıncının formülü;
Gaz basıncı x Gazın hacmi= gazın mol sayısı x ideal gaz sabiti x sıcaklık.
 • Gaz basıncı: P
 • Gazın hacmi: V
 • Gazın mol sayısı: n
 • İdeal gaz sabiti: R
 • Sıcaklık: T (Kelvin) (K)
 • P. V=n. R. T
Gaz basıncı gazın molekül sayısı ve sıcaklığı artarsa artar; gazın bulunduğu kabın hacmi artarsa azalır. R (İdeal gaz sabiti) ise sabit bir sayıdır. Kapalı kaplardaki gazların basıncın ölçmek için manometreler kullanılır.

Basınç Formülü Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Etopla Formülü Nedir?

Etopla Formülü Nedir?

Einstein Formülü Nedir?

Einstein Formülü Nedir?

Fosfat Formülü Nedir?

Fosfat Formülü Nedir?

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Harris Benedict Formülü Nedir?

Harris Benedict Formülü Nedir?

Permanganat Formülü Nedir?

Permanganat Formülü Nedir?

Formül Türleri ve Özellikleri

Formül Türleri ve Özellikleri

Sodyum Klorür Formülü Nedir?

Sodyum Klorür Formülü Nedir?

Asetat Formülü Nedir?

Asetat Formülü Nedir?

Güncel

Sodyum Hipoklorit Formülü Nedir?

Sodyum Hipoklorit Formülü Nedir?

Güncel

Standart Sapma Formülü

Standart Sapma Formülü

Manyetik Alan Formülü Nelerdir?

Manyetik Alan Formülü Nelerdir?

Oksalat Formülü Nedir?

Oksalat Formülü Nedir?

Excel Bölme Formülü Nedir?

Excel Bölme Formülü Nedir?

Dinamik Formülleri Nelerdir?

Dinamik Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Trigonometri Formülleri Nelerdir?

Aydınlanma Şiddeti Formülü Nedir?

Aydınlanma Şiddeti Formülü Nedir?

Karenin Alan Formülü

Karenin Alan Formülü

Enerji Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Enerji Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Glikol Formülü Nedir?

Glikol Formülü Nedir?

Asetik Asit Formülü Kullanım Alanları

Asetik Asit Formülü Kullanım Alanları

Potasyum Sülfat Formülü Nedir?

Potasyum Sülfat Formülü Nedir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Terim Sayısı Formülü Nelerdir?

Kütle Formülü Nedir?

Kütle Formülü Nedir?

Fotosentez Formülü

Fotosentez Formülü

Zayıflama Formülleri Nelerdir?

Zayıflama Formülleri Nelerdir?

İstatistik Formülleri Nelerdir?

İstatistik Formülleri Nelerdir?

Etanol Formülünün Kullanım Alanları

Etanol Formülünün Kullanım Alanları

Devirli Ondalık Sayılar Formülü

Devirli Ondalık Sayılar Formülü

Yamuk Formülleri Nelerdir?

Yamuk Formülleri Nelerdir?

Excel Çikarma Formülü Nedir?

Excel Çikarma Formülü Nedir?

Güherçile Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Güherçile Formülü Kullanımı ve Faydaları Nelerdir?

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6