Katı Cisimler Formülleri

Katı Cisimler Formülleri

Katı Cisimler Formülleri, matematikte katı cisimler, en genel tanımı ile belli bir hacme sahip olan şekillerden oluşur. Herhangi bir şekilde hacim olabilmesi için o şeklin eninin, boyunun ve bir derinliğinin olması gerekir. Anlaşılması oldukça zor görünen ve üç boyutlu olan katı cisimleri anlamak aslında düşünüldüğü kadar zor değil. Katı cisim formülleri mantığı oturduğu zaman sıkıcı olmak yerine zevkli bir hal alıyor. Şimdi bu katı cisimler ve katı cisimler formülleri nelermiş hep beraber inceleyelim.

Katı cisimler ve katı cisimler formülleri nelerdir?

Katı cisimlerin açık ve kapalı hallerini gördüğünüz zaman işiniz biraz daha kolaylaşır. Belli başlı katı cisimleri ve katı cisimler formülleri hakkında bilmemiz gerekenlere bir bakalım.

Prizmalar; alt ve üst tabanları paralel eş şekillerden oluşan katı cimlerdir. Prizmalar tabanlarında bulunan çokgene, dikliklerine ve eğikliklerine göre isimlendirilirler. Dik prizmalarda üst tabanın dik iz düşümü her zaman alt tabandır. Eğik prizmalarda ise yan yüzeylerden bir kısmı dikdörtgen şeklinde olabilirken bir kısmı da paralel kenardır. Bir prizmanın tabanı düzgün çokgen ise, bu prizmaya düzgün prizma adı verilir. Prizmalarda yan yüzeyleri birleştiren ayırtlara ise yanal alan adı verilir. Bütün alan ise yanal alan ile iki taban alanının toplamına eşittir.

  • Dikdörtgenler prizması: yan yüzeyleri karşılıklı gelen, ikişerli eş olan, 6 adet dikdörtgenden oluşan prizmaya verilen isimdir. Birbirine en uzak iki köşeyi birleştiren doğru parçasına cisim köşegeni adı verilir. Cisim köşegeni her zaman prizmanın içinden geçer. Prizmanın yüzeylerinden geçmez. Sadece tek bir yüzeyden geçen köşegene yüzey köşegeni denir.

Bu durumda katı cisimler formülleri dikdörtgenler prizması için;

Hacim=a.b.c

Tüm alan=yanal alan + 2. taban alanı

Alan= 2(ab+bc+ac)

  • Kare prizma: tabanı kare olan prizmalardır. Dört adet eş dikdörtgenden oluşan yan yüzlere sahiptir.

Katı isimler formülleri kare prizma için;

Hacim= a'nın karesi X h

Alan= 4ah + 2.a'nın karesi

  • Küp: bütün ayrıtları birbirine eşit olan dik prizmadır. Tüm yüzeyler karedir. Yüzey köşegenler birbirine eşittir.

Katı cisimler formülleri küp için;

Hacim=a'nın karesi

Alan= 6 a'nın karesi

  • Üçgen prizma: tabanı üçgen olan prizmalardır. Eşkenar üçgen prizma ve dik üçgen prizma olarak ikiye ayrılır.
  • Silindir: tabanı daire olan prizmalardır. Yan yüzey dikdörtgen biçimindedir. Silindir de bir kenar yükseklik kadar diğer kenar ise taban dairesinin çevresi kadardır.
  • Düzün çokgen prizmalar: tabanı düzgün çokgenlerden oluşur. Taban ayrıtları eşittir.

Katı cisimler formülleri;

Tüm prizmalar ve silindirlerin hacimleri taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir.

Tüm piramitlerin ve konilerin hacimleri ise taban alanı ile yükseklik çarpımın üçte biri kadardır.

Son Güncelleme : 26.12.2020 09:43:58
Kaynakça / İçeriği Geliştiren Uzmanlar
  • Uzm. Emel yildiz - 26.12.2020 09:43:58
Katı Cisimler Formülleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Katı Cisimler Formülleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Katı Cisimler Formülleri"
İyi günler, yks sınavına hazırlanıyorum ve fizik dersinde fazlaca sorunlarım var daha ilk konularda tökezliyorum katı cisimlerin formülünü bir türlü bulamıyorum her kitapta farklı farklı bir anlam veremiyorum buna acaba doğru bir şekilde yazıp verir misizniz?
Eran . 24.10.2018 22:26:25
CEVAP YAZ
Yemek Sodası Formülü
Yemek Sodası Formülü
Yemek sodası formülü, yemek sodası olarak bilinen sodyum bikarbonat, beyaz toz, kristal halde bulunan sodyum tuzlarından bir tanesidir. Mutfak hayatımızın içerisinde sürekli kullanmış olduğumuz sodyum bikarbonat hanımlar arasında kabartma tozu olarak...
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü
Permanganat Formülü; Kristal yapıda olan tuz koyu menekşe rengine sahiptir. Permanganat klor bileşiğinin potasyum manganat ile tepkimeye girmesi sonucunda elde edilmektedir. Permanganat su ile tepkimeye girerek menekşe rengini vermektedir. Menekşe re...
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Basınç kuvveti; basınç; birim yüzeye etki eden dik kuvvetin oluşturduğu etkiye denir. Basıncın formülü;Basınç= Kuvvet/ AlanBasınç: P (N/m2) (Pascal) (Pa)Kuvvet: F (Newton) (N)Alan: S (metrekare) (m2) ve P=F/S şeklinde alınır.Katılarda basınç ve basın...
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü
Nişasta Formülü; nişasta suda çözünmesi mümkün olmayan karmaşık bir karbonhidrat türüdür. Nişasta beyaz, kokusuz ve tatsız bir toz türüdür. Bitkiler nişastayı fazla olan glikozu depolamak için kullanmaktadırlar. Sanayilerde tutkal, kağıt ve tekstil i...
İş Formülü
İş Formülü
İş Formülü; iş; bilimsel anlamda cismin bir kuvvetin etkisinde yol alması yada yer değiştirmesi olayıdır. Yani bir olayın iş olabilmesi için alınması gereken bir yol ve kuvvet gereklidir. İş, skaler bir büyüklüktür.Kuvvet yer değiştirme doğrultusunda...
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü
Diyoptri Formülü, optik biliminde bir aynanın yada bir merceğin optiksel gücünü yani ışığı kırabilme gücünü bulmaya yarayan formüldür. Aynanın veya merceğin odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilmektedir. Simgesel olarak f: odak mesafesi o...
Şap Formülü
Şap Formülü
Şap formülü; şap çift tuz grubuna giren bileşiklerdir. Şap suda kolaylıkla çözülebilen tatlımsı bir tadı olan bir bileşiktir. Hava ile temasında ise kararır. Şap formülü Me+1Me+3(SO4)subrast2.12H2O şeklindedir. Buradaki Me+1=K+, NH4+, Rb+, Cs+, TI+ ...
Kütle Formülü
Kütle Formülü
Kütle formülü, fizik biliminin bir konusudur ve adından da anlaşılacağı gibi cismin kütlesini bulmaya yarar. Öncelikle kütle, değişmeyen madde miktarıdır. Peki bu ne demek? Yani bir cismin sahip olduğu madde miktarının dünyanın her yerinde aynı olmas...
Manganat Formülü
Manganat Formülü
Manganat Formülü; Manganat anyonik bir köktür. Manganatın sembolü (MnO4)-2 şeklindedir ve buradaki - yükü anyon olduğunu gösterir. Manganat katyonlar ile bileşik oluşturma özelliğine sahiptir. Atom numarası 25, sembolü Mn olan bir tane Mangan yada M...
İtme Formülü
İtme Formülü
İtme formülü; bir cisme uygulanan net kuvvet, cismin hem hızını değiştirir hem de cismin ivmeli harekete etmesini sağlar. Cisme etki eden net kuvvet ve kuvvetin etki etme süresinin çarpımına itme diğer adı impuls denir. İtme formülü; İtme= net kuvvet...
Kromat Formülü
Kromat Formülü
Kromat Formülü, Kromat, oksijen ile sodyunmdan elde edilen iyonik niteliğe sahip olan inorganik bir bileşiktir. Kromat bileşiğin ayrıca rakromat, disodyum tuzu ve disodyum oksit adları ile de bilinmektedir. Su ile tepkimeye giren kromat iyonlara ayrı...
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü
Nitrür Formülü; Nitrür bir azot elementinin (N) anyonik şeklidir. Nitrürün sembolü N-3 şeklinde olur. Buradaki -3 yükü anyon olduğunu gösterir. Nitrür önemli anyonlar arasında yer alır. Nitrür hem katyonlar ile hem de bazı kimyasal kökler ile bileşik...

 

Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Diyoptri Formülü
Şap Formülü
Kütle Formülü
Manganat Formülü
İtme Formülü
Kromat Formülü
Nitrür Formülü
Vida Formülü
Açısal Momentum Formülü
Fosfit Formülü
Nişadır Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Damga Vergisi Hesaplama Formülü
Frekans Formülü
Olasılık Formülleri
Üre Formülü
Azot Formülü
Devirli Ondalık Sayılar Formülü
Glikol Formülü
Bikarbonat Formülü
Dayanıklılık Formülü
Protein Formülü
Newton Formülü
10 Sınıf Fizik Formülleri
Popüler İçerik
Vida Formülü
Vida Formülü
Vida formülü, Bir çoğumuzun fizik derslerinde rastladığı formüllerden birisidir. Vida, silindirik yada konik bir yüzey üzerine eğrisel şekilde açılmış...
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü
Açısal Momentum Formülü; Açısal momentum; fizikte bir cismin sahip olduğu dönüş miktarıdır. Açısal momentum, cismin kütlesine, cismin şekline ve cismi...
Fosfit Formülü
Fosfit Formülü
Fosfit formülü, Fosfit bitkiler için büyük önem taşıyan bir bileşiktir. Bitkilerin bir çok hastalığa karşı dirençli hale gelmesini sağlayan bitki kökl...
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü
Nişadır Formülü, Nişadır amonyum klorür olarak da bilinir. Nişadır formülü NH4Cl olan kimyasal bir bileşendir. Beyaz kristallere sahip, suda yüksek ...
Sirke Ruhu Formülü
Sirke Ruhu Formülü
Sirke ruhu formülünde; asetik asit bulunmaktadır. Asetik asitin %5 sulandırılmış halinden elde edilir. Halk arasında beyaz sirke olarak da bilinir. Si...
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık Hesaplama Formülü
Ağırlık hesaplama formülü bir cismin ağırlığını hesaplamak için kullanılan formüldür. Ağırlını hesaplamak istediğimiz maddenin kütlesini bilmemiz lazı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yemek Sodası Formülü
Permanganat Formülü
Basınç Kuvveti Formülü
Nişasta Formülü
İş Formülü
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mayıs - 2022